Vähiga seotud haigestumiskoormust saab vähendada, kui teadvustada endale riske, mis suurendavad vähki haigestumist, osata ära tunda vähisümptomeid ja osaleda sõeluuringutel.Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 4. veebruar 2017 10:33
Täna tähistatakse kogu maailmas vähipäeva. Kuna vähihaigestumuse suurenemine nii Eestis kui mujal maailmas jätkub, on oluline meelde tuletada, et igaüks saab anda panuse vähist tingitud haiguskoormuse vähendamisse.

Igal aastal diagnoositakse maailmas 14 miljonit uut vähijuhtumit ja registreeritakse 8,2 miljonit vähisurma. Kõigil inimestel, vaatamata nende elukohale, on  õigus saada võrdsetel tingimustel kvaliteetset vähiravi. Kahjuks on  veel riike, kus tervishoiusüsteem on alarahastatud ja on palju inimesi, kellel puudub ravikindlustus ning seetõttu puudub pääs vähi varasele avastamisele ja elupäästvale ravile.

Eestis haigestub pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ligi 8500 inimest. Praegu diagnoositakse Eestis meestel kõige sagedamini eesnäärme-, kopsu- ning käär- ja pärasoolevähki, naistel rinna-, naha- ning käär- ja pärasoolevähki. Eesti Vähiregistri poolt pikaajaliselt kogutud andmestik võimaldab analüüsida muutusi vähihaigestumuses ja -elulemuses ning teha võrdlusi teiste riikidega.

Kui meeste kopsuvähihaigestumuse vähenemine on positiivne näide ennetustegevuse mõjust, siis naiste emakakaelavähihaigestumus on jätkuvalt kõrge. Vähielulemus paraneb Eestis pidevalt, kuid on siiski madalam kui Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides nende pahaloomuliste kasvajate puhul, mille varase diagnoosimise korral saavutatakse väga hea ravitulemus (esmajoones rinna- ja soolevähk ning nahamelanoom).

Rahvusvaheline vähivastane liit UICC kutsub sel aastal inimesi üles mõtlema, mida iga inimene saab ära teha seoses võitluses vähiga.

Vähiriski vähendamiseks on igaühel tähtis piisavalt liikuda, tervislikult toituda, vältida rasvumist, mitte suitsetada ega liialdada alkoholi tarvitamisega. Samuti tuleb hoiduda liigsest päevitamisest ja kindlasti osaleda sõeluuringutes. Tervise Arengu Instituudi andmetel kasutab sõeluuringule kutsututest seda võimalust praegu vaid iga teine inimene. Oluline on iseendale teadvustada, et vähki saab ennetada või varakult avastada.

Seega, mida sina saad teha, et vähendada riski haigestuda vähki?

-          Loobuda suitsetamisest

-          Vähendada alkoholi tarbimist

-          Teha regulaarselt sporti

-          Toituda tervislikult

-          Olla päikese võtmisega ettevaatlik

-          Olla teadlik meid mõjutavatest keskkonnateguritest

-          Teada vähi sümptomeid

-          Vaktsineerida ennast