Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 13. märts 2017 13:20
Juba väiksemgi kehalise aktiivsuse kasv mõjutav vaimset tervist positiivselt, olulisel kohal on siiski mõõdukus, ilmneb kümnes Euroopa riigis läbi viidud uuringust.

Uuringu käigus hinnati noorte kehalist aktiivsust ja selle seost vaimse tervisega, uuringu töörühma kuulus ka Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

14-15 aastaste koolinoorte hulgas läbi viidud uuringust selgus, et sagedasem liikumine on seotud kõrgema subjektiivse psühholoogilise heaoluga ning madalama ärevuse ja depressiooni tasemega. „Suurim erinevus vaimse tervise näitajate osas esines nende gruppide vahel, kes olid kõige vähem aktiivsed ja mõnevõrra aktiivsed. Kõige rohkem aktiivsete vaimse tervise näitajad võrreldes mõnevõrra aktiivsete liikujatega oluliselt paremad ei olnud,“ selgitas Merike Sisask. See tähendab, et juba väiksemgi kehalise aktiivsuse kasv aitab võidelda ärevuse ja depressiooniga.

Piisava liikumise mõõdupuuks võeti uuringus WHO soovitus liikuda igapäevaselt vähemalt keskmise intensiivsusega: 60 minutit või rohkem. „Vaid väiksem osa ehk 13,6% koolinoortest liikus piisavalt. Olulised erinevused esinesid ka maade vahel: Eesti noored liikusid Euroopa keskmisest sagedamini, poistest 25.9% ja tüdrukutest 17.6%,“ tõi Sisask välja.

Osalemist sportlikes tegevustes hinnati eraldi individuaal- ja meeskonnaalade kohta. Ka sportlike tegevustega hõivatus on seotud paremate vaimse tervise näitajatega. „Parimad vaimse tervise näitajad olid meeskonnaalade harrastajatel ja seda just tüdrukute hulgas, poiste puhul see seos nii ilmne ei olnud,“ ütles Sisask ja sõnas, et see paneb arvama, et kehalise aktiivsuse puhul omavad tähtsust ka psühhosotsiaalsed aspektid.

Uuringus osales kokku 11 110 noort ja uuringu tulemused avaldati tänavu ajakirjas  European Child and Adolescent Psychiatry.