Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 16. mai 2017 10:45
Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes on paranemas, kuid ei vasta klientide vajadusele, ilmneb tervis- ja ravimiameti läbi viidud uuringust „Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes“.

Kahe ameti ühise uuringu  eesmärgiks oli ülevaate saamine tervishoiuteenuste kättesaadavusest, nakkusohutuse tagamisest ja nakkuskontrolli nõuete täitmisest ning ravimite käitlemisest ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes. Uuringus osales kokku 157 hoolekandeasutust.

Ilmnes, et tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes on küll paranemas, kuid ei vasta veel klientide vajadustele.

Nii näiteks tuvastati 105 hoolekandeasutuses hoolealustel erineva raskusastmega lamatishaavu, mille ravimine eeldaks tervishoiuteenuse osutamist, kuid paljudel asutustel ei ole tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba. Isegi kui asutuses on palgal inimene, kellel on vastav haridus, siis ei ole see inimene registreeritud tervishoiuteenuse osutajana.

Ka perearsti või pereõe poolt osutatav teenus või  leping mõne tervishoiuteenuse osutajaga, näiteks hooldusõega ei pruugi tagada eakate klientide vajadust tervishoiuteenuste järele. Uuringus osalenud hoolekandeasutustest 35 tunnistasid ohjeldusmeetmete rakendamist, neist 25 keemiliste ravimitega ohjeldamist.

Lõppev gripihooaeg kinnitas, et tõsiselt tuleks suhtuda nii personali kui  hoolealuste vaktsineerimisse sesoonse gripi vastu. Täna sellele tähelepanu ei pöörata, millega on loodud soodsad võimalused viiruste levikuks, mis omakorda seab ohtu eakate tervise.

Terviseameti arvamuse kohaselt tuleks kehtestada nõuded, mis määraks ära, kuidas peab hoolekandeasutuse klientidele olema tagatud tervishoiuteenuse kättesaadavus ning millal ja millised kliendid tuleks toimetada tervishoiuasutusse.