Foto: AFP / Scanpix
Toimetas Marge Sillaots 8. juuni 2017 14:55
Tarbijakaitseametile on laekunud hulgaliselt teateid tollis kinnipeetud spinnerite kohta, kuna on kahtlus, et tooted ei vasta mänguasjadele kehtestatud ohutusnõuetele ning mitu last on vajanud juba arstiabi.

Amet soovitab tarbijatel spinnerit ostes jälgida CE-märgise olemasolu tootepakendil. Lisaks juhib amet lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et spinnerid ei ole mõeldud mängimiseks alla kolmeaastastele lastele, kuna neilt võivad eralduda väikesed osad, mis võivad olla ohtlikud väikelastele.

Euroopas on lähinädalatel juhtunud mitmeid õnnetusi, kus pisikesed detailid (laagrid, tiivikud) on sattunud laste hingamisteedesse ning seetõttu on vajatud kirurgilist sekkumist. Samuti on teatatud õnnetustest, kuna sõrmed on takerdunud spinneri avadesse ning teravate servadega spinnerid on tekitanud lõikehaavu.

Mänguasjadeks loetakse tooteid, mis on kavandatud kas üksnes või muuhulgas mängimiseks alla 14-aastastele lastele. Põhinõuete kohaselt peab mänguasi olema varustatud CE-vastavusmärgisega, mis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, selle etiketile või pakendile. Enne CE-märgise tootele kandmist peab tootja olema läbi viinud toote vastavushindamise ning koostanud asjakohase dokumentatsiooni. Lisaks peab mänguasi kandma tüübi-, partii-, või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada.

Mänguasjade puhul peab tootel või kui see ei ole võimalik, siis pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis olema märgitud tootja nimi või kaubamärk ja kontaktaadress. Kui toode imporditakse Euroopa Liitu, peavad mänguasjale olema märgitud ka importija kontaktandmed.

Tootja tagab, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave. Importijate kohustus on jälgida, et need nõuded oleksid täidetud. Juhised ja ohutusteave peavad olema meie lõpptarbijale esitatud eesti keeles.