Uudised

Paljudes apteekides puuduvad müügilt odavamad ravimid 

Toimetas Silja Paavle, 10. juuli 2017 15:50
Foto: PantherMedia / Scanpix
Ravimiameti järelevalve käigus selgus, et 67 apteegist 41-s puudusid müügilt odavamad ravimid. Küll aga on enamuses apteekides juurutatud süsteem, et tagada hinnakokkuleppehinnaga kaetud ravimite müügilolek.

Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning teistes ravimite käitlemiskohtades (tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad, müügiloa hoidjad jt).

Samal teemal

2017. aasta I poolaastal tehti inspektsioone muuhulgas 75 üldapteegis ja nende haruapteekides, 6 haiglaapteegis ja 1 veterinaarapteegis.

 Apteekide järelevalves pöörati jätkuvalt tähelepanu odavamate ravimite (ravimid, millele on kehtestatud piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe, edaspidi hinnakokkulepperavimid) kättesaadavusele. Hinnakokkulepperavimite müügilolekut kontrolliti 67 apteegis. Neist 26 apteegis olid kontrollitud osas kõik hinnakokkulepperavimid müügil (keskmiselt tehti kontroll igas apteegis ca 28 toimeaine osas), ülejäänutes odavamad ravimid müügilt puudusid. Siiski oli enamikus apteekidest  juurutatud süsteem, et tagada hinnakokkuleppehinnaga kaetud ravimite müügilolek.

Apteekidele, kus hinnakokkulepperavimite kättesaadavus pole tagatud, pöörab Ravimiamet järelevalves enam tähelepanu.