Kahekuune Arseni põeb väga harvaesinevat immuunpuudulikkust ning vajas oma haigusseisundi tõttu kiiret opereerimist Inglismaal. Foto: Tiina kõrtsini
Silja Paavle 12. juuli 2017 09:56
Enne jaanipäeva vajas abi raskelt haige Arseni, et ta jõuaks võimalikult kiiresti Inglismaale arstide hoole alla ning saaks elupäästvat abi. Perele käis üle jõu meditsiinilise transpordi eest maksmine ning SA TÜK Lastefond asus selleks annetusi koguma. Poolteist nädalat hiljem otsustas Eesti Haigekassa erandkorras poisi lennukulud tagantjärele hüvitada.

Kahekuune Arseni põeb väga harvaesinevat immuunpuudulikkust ning vajas oma haigusseisundi tõttu kiiret opereerimist Inglismaal. Lapse sealsete ravikulude eest oli valmis tasuma haigekassa, kuid Inglismaale jõudmiseks oli tarvis kallihinnalist meditsiinilist transporti, mida riik tavajuhtudel ei hüvita ning milleks tema perel endal vahendeid ei olnud. Samuti oli pere hädas lapsega kaasa sõitva ema majutuskulude tasumisega. Kokku oli Arseni ravireisi transpordi- ja tema ema majutuskuludeks vaja 30 400 eurot, prognoosiga, et nad jäävad sinna kuueks kuuks.

Lastefondi nõukogu võttis kiirelt vastu otsuse pisipoissi aidata, lennutas reservfondi arvelt lapse Inglismaale ning alustas koheselt ka annetuste kogumist. Fondi eestvedamisel saadi tuhandete inimeste abiga vähem kui nädalaga kokku 150 342 eurot Arseni toetuseks. See võimaldab fondil lapsele ja tema perele toeks olla vajadusel veel pikaks ajaks.

Lisaks sellele, et Arseni lugu läks korda väga paljudele annetajatele, tekitas see vastukaja ka valitsuse ja haigekassa tasandil. Lastefondi strateegiajuhi ja nõukogu esimehe Küllike Saare sõnul võttis nädal pärast üleskutset lastefondiga ühendust haigekassa esindaja, kes vabandas segase olukorra pärast ja nentis, et olukord, kus patsient peab ise katma meditsiinilise transpordi kulud, ei ole aktsepteeritav.

“Meile teatati, et arvestades väikese patsiendi juhtumi erakorralisust ja Eestis alternatiivse lahenduse puudumist, on haigekassa valmis tegema eriotsuse ning katma tagantjärele poisi transpordikulud, hüvitades lastefondile juba makstud Arseni lennutranspordi arve.”

Tänaseks on arve tasutud ning lastefondil lootus, et pretsendent sillutab teed suuremate ja püsivate riikliku tasandi muutusteni ravireiside rahastamises. “Haigekassa avaldas soovi lastefondiga sel teemal kohtuda, mis tekitab lootust, et ka riiklikul tasandil on mõistetud, et praegune süsteem ei ole meie laste tervist silmas pidades kõige parem ning vajaks muutmist,” räägib Saar.

Strateegiajuht toonitab, et Arsenile tehtud annetusi kasutatakse esmajärjekorras pisipoisi abistamiseks, sest kindlasti vajab ta tulevikus korduvaid kontrollvisiite, mis eeldavad mitmeid haiglakülastuseks vajalikke lennureise ja paaripäevaseid ööbimisi. “Kui kõik Arseni raviga seotud kulud on tasutud, kasutame heade inimeste poolt annetatut teiste raskelt haigete laste toetamiseks,” lisab ta.