Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 7. august 2017 15:30
Ka alkoholi mõõdukal hulgal tarvitajatel on kolm korda suurem risk ajukahjustuste tekkeks ning dementsusesse haigestumiseks võrreldes üldse mitte või väheses koguses tarvitajatega, ilmneb Ühendkuningriikides tehtud uuringust. 

Alkoholi liigse tarvitamisega seotud sotsiaal- ja terviseprobleemid, sealhulgas dementsuse kujunemine, on mureks kogu maailmas, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Kirjanduses on andmeid aga sellest, et vähene või mõõdukas alkoholitarvitamine hoopiski vähendab vananemisega kaasneva dementsuse riski.

Hiljuti avaldatud uurimusega püüdsid autorid välja selgitada, kas mõõdukas koguses regulaarne alkoholitarbimine vähendab ajus struktuursete muutuste kujunemise riski, ning samuti uuriti alkoholi mõju kognitiivsete võimete langusele seoses vananemisega. Vaatluse all oli 550 meest ja naist, kes uuringusse kaasamise ajal olid neljakümnendates eluaastates. Neilt koguti 30 aasta vältel iga viie aasta järel andmeid tervise, eluviisi ja sotsiaal-demograafilise seisundi kohta, sealhulgas andmeid alkoholitarbimise kohta (mitu ühikut alkoholi nädalas).

Väheses koguses tarbimiseks loeti kuni 7 ühikut, mõõdukaks tarbimiseks 8–14 ja rohkeks tarbimiseks 15 või enam ühikut alkoholi nädalas. Üheks alkoholi tarbimise ühikus loeti 500 ml 5,2% õlut või 175 ml 14% veini. Vaatlusperioodi lõpul tehti osalejatele aju magnettomograafiline uuring (MRT) ning eri testide abil hinnati kognitiivset võimekust.

Saadud andmete põhjal leiti, et suuremas koguses alkoholi tarvitajatel esines sõltuvalt hulgast võrreldes alkoholi üldse mitte või väheses koguses tarvitajatega aju hipokampuse atroofia ning aju valgeaine struktuuri kahjustus.

Seega oli ka alkoholi mõõdukal hulgal tarvitajatel kolm korda suurem aju struktuursete muutuste kujunemise risk võrreldes üldse mitte või väheses koguses tarvitajatega. Teadaolevalt esinevad hipokampuse atroofiaga haigetel dementsuse sümptomid. Ka kirjeldatud uuringus leiti seos hipokampuse atroofia ning kognitiivsete võimete languse vahel.

Uuring ei kinnita, et mõõdukas koguses alkoholi tarvitamine vähendaks vananemisega seotud dementsuse kujunemise riski.