Keha

TÕVEHOROSKOOP: milliseid haiguseid ennustab su sünnikuu? (8)

Õhtuleht.ee, 14. august 2017 14:35
Foto: PantherMedia / Scanpix
Columbia ülikooli teadlased viisid läbi suuremahulise uurimustöö ning töötasid välja meetodi, mille abil on võimalik sünnikuu abil ennustada ühte või teise tõvesse haigestumise riski.

Teadlased kasutasid seda meetodit New Yorgi arstide andmebaaside läbitöötamiseks ning leidsid 55 haigust, millel on seos sünnikuudega, vahendab Columbia Ülikooli meditsiinikeskus. Üldises plaanis näitas uuring seda, et mais sündinutel oli igasugune haigestumise risk väiksem ning oktoobris sündinuilt kõrgem. Sel nädalal avaldati uuringu tulemused ka ajakirjas Journal of American Medical Informatics Association.

Samal teemal

Need andmed võivad teadlastel avastada uusi haigestumise riskifaktoreid. Nüüd plaanivadki teadlased uuringut korralda mitmel pool mujalgi USA-s ja väljaspool seda tegemaks kindlaks, kuidas erinevad tulemused koos aastaaegade vaheldumise ja keskkonnateguritega neis kohtades.

Varasemalt on seesuguseid uurimustöid tehtud üksikute haiguste seisukohalt, näiteks on uuritud ADHD ja astma seost sünniajaga. See motiveeriski Columbia teadlasi uurima 1,7 miljoni patsiendi haiguslugu 1688 haiguse ja nende sünnikuu osas.

Uuring välistas rohkem kui 1600 haiguse esinemise riski seose sünnikuuga ning kinnitas 39 haiguse juba varemgi selgeks tehtud sama seose. Leiti ka 16 uut seost, mille hulgas on üheksa südamehaigust.

Teadlased rõhutavad, et neid tulemusi tõlgendades ei tohiks üleliia muretseda, sünnikuust tulenev haigestumisrisk on kindlasti väiksem kui muudest muutujatest ehk näiteks toitumisest ja kehalisest aktiivsusest tulenev.

Milliseid haiguseid ennustab su sünnikuu?

Astmast on enim ohustatud juulis ja oktoobris sündinud. Taani teadlased on varem kindlaks teinud, et sealkandis on astmast enim ohustatud mais ja augustis sündinud, nendel kuudel on Taani päikesevalguse tase sarnane New Yorkis juulis ja oktoobris olevale. Ka selgitab seda asjaolu, et ema jõuab talve jooksul raseduse ajal tõenäoliselt põdeda grippi või mõnd muud hingamisteede infektsiooni.

ADHD ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire ohustab enim novembris sündinuid. See tulemus ühtib ka Rootsis varasemalt kindlakstehtuga.

Üheksat liiki südamehaigused ohustavad enim märtsis sündinuid, kindlasti on risk kodade virvenduseks, südamepuudulikkuseks ja mitraalklapi häireks. Ka varasemad uuringud Austria ja Taani patsientide seas kinnitavad sama, lisaks nenditakse, et märtsist juunini sündinuil võib eluiga olla lühem.

Lisaks on jaanuaris-veebruaris sündinud enim ohustatud kõrg-vererõhutõvest, aprillis sündinuid kimbutab sageli angiin, novembris sündinud põevad sagedamini viirusinfektsioone ning bronhiite.