Foto: Vida Press
Õhtuleht.ee 29. august 2017 09:47
Nädalas 55 tundi või enam töö juures veetvatel inimestel on umbes 40% suurem risk kodade virvendusarütmiasse (FA) haigestumiseks võrreldes nendega, kes töötavad 35–40 tundi nädalas.

Kaheksas Euroopa riigis läbi viidud kohortuuringute käigus saadud andmete analüüsis leiti, et töötundide ja FA-sse haigestumise vahel võib esineda doosist sõltuv risk, kuid statistiliselt oluline erinevus leiti ainult nendel, kes töötavad kõige rohkem, vahendab meditsiiniportaal Med24. Uuringutes vaadeldi tohkem kui 85 000 patsiendi andmeid.

Kombineeritud kohortide keskmine vanus oli 43 aastat, 65% uuritutest olid naised. Uuritavatest 62% töötas 35–40 tundi nädalas ja 5% rohkem kui 55 tundi nädalas. Keskmine jälgimisperiood oli kümme aastat, selle aja jooksul esines 1061 esmakordset FA episoodi. 71% FA episoodidega haigestunutest olid nooremad kui 65 aastat.

 Mingi südame-veresoonkonnahaigus (SVH) oli uuringu algul diagnoositud vähem kui 1%-l ja ükskõik millisel uuringu hetkel või jälgimisperioodi vältel vaid 2,4%-l. Isegi nendest, kellel tekkis FA, oli uuringu algul SVH diagnoositud vaid 10%-l. Seega ei olnud selgel enamusel jälgitavatest mingit eelnevat patoloogiat, mis oleks FA teket soodustanud.

Teadlased leidsid, et suur töötundide arv nädalas on FA tekkimise riskitegur ka kõiki teisi riske välistades.