Foto: Panthermedia
Õhtuleht.ee 19. september 2017 13:20
Regionaalhaigla hakkas esimese haiglana Eestis kasutama patsiendi neerufunktsiooni arvestavat ravimite annustamise e-teenust, mis annab arstile automaatse soovituse ravimi annuse kohta.

Regionaalhaigla kliinilise farmakoloogi, vanemarst-kardioloogi dr Toomas Marandi sõnul on ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele palju ja kohati vastukäivaid juhiseid, mille järgimine kliinilises praktikas on sageli ebamugav. Uue e-teenuse kasutamine lihtsustab oluliselt ravimite ordineerimist neerukahjustusega patsientidele ning aitab vältida annustamisvigadest tuleneda võivaid soovimatuid tagajärgi.

Vähenenud neerufunktsiooniga haigete paremaks tuvastamiseks arendas Regionaalhaigla välja hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni (eGFR) näidu kuvamise patsiendi haigusloos. E-teenus ühendab haigla infosüsteemis oleva patsiendi neerufunktsiooni näidu, ravimi annuse soovituse andmebaasist Renbase ning kuvab selle automaatse soovitusena retsepti kirjutavale arstile.

Andmebaasi olulisust kliinilises töös rõhutab Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi e-meditsiini keskuse poolt 2015. a läbi viidud uuring, mis näitas, et neerupuudulikkus (kroonilise neeruhaiguse staadiumid 3–5) esines 36%-l Regionaalhaigla statsionaari ja 18%-l ambulatoorse vastuvõtu patsientidest.

Rootsi ja Soome tervishoiutöötajate seas enimkasutatud neerufunktsiooni arvestav ravimite andmebaas Renbase sisaldab arvulist soovitust üle 1500 ravimi annustamise kohta iga neerupuudulikkuse astme puhul (sh dialüüsravil patsient).

Rootsis läbi viidud uuring näitas, et Renbase’i andmebaasi kasutav ravimite annustamise e-teenus suurendab arstide tähelepanu ravimite õige annustamise vastu neerupuudulikkusega patsientidele, samuti hoidis automaatseid soovitusi kasutav teenus kokku arstide aega.

Soomes väljatöötatud andmebaasi uuendatakse neli korda aastas, sama tehakse ka eestikeelse versiooniga. 

Arendusprojektile eelnenud rakendusuuring viidi läbi Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi e-meditsiini keskuse ja Celsius Healthcare’i vahelise koostööprojektina, mida on rahastatud SA Archimedese Nutika Spetsialiseerumise meetmest.