Foto: Vida Press
Silja Paavle 20. september 2017 10:35
USA terviseandmete analüüsimine on näidanud, et diabeet on Ameerika Ühendriikides sageduselt kolmas surma põhjustaja.

Selliste tulemusteni jõudsid teadlased, analüüsides USA rahvuslikust terviseuuringust ning rahvuslikust tervise- ja toitumisuuringust kasutatud 30-84 aastaste inimeste andmeid, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Erinevaid diabeedi diagnoosikriteeriumeid kasutades moodustas diabeedist põhjustatud surmade arv 12-13% üldsuremusest. Suurim oli see näitaja rasvunutel, kus 19% surmajuhtudest olid seostatavad diabeediga.

Põhinedes surmatõenditele, on varem leitud, et diabeet on otseseks surmapõhjuseks märgitud umbes 3% juhtudest, olles põhjuste seas 7. kohal.

Käesolev analüüs kasutas kaudset, arvutuslikku meetodit, püüdes leida diabeediga seostuvat üldsuremuse suurenemist. Autorid järeldavad, et diabeet võib olla seotud märgatavalt suurema panusega üldsuremusse, kui varem arvatud. Kui diabeet on ligi 12% surmade põhjuseks, tõuseb ta 2010. aasta andmete põhjal kolmandaks surmapõhjuseks Ameerika Ühendriikides.