Ka mesoteraapiaprotseduuri tohib teha vaid litsenseeritud tervishoiutöötaja.Foto: ALDO LUUD
Silja Paavle 10. november 2017 13:45
Ilusüstid, mesoteraapia ja mikronõelumine on protseduurid, mida võib teostada ainult litsentseeritud arst või õde arsti järelevalve all, seisab Euroopa standardis.

Sestap tuletab ka terviseamet meelde: esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad. Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. Õde või ämmaemand võivad protseduure teostada ainult tegevusluba omava arsti otsuse alusel.

Eelpool nimetatud piirangud on olulised, kuna esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid eeldavad teenuse osutajalt põhjalikke meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast ning inimese füsioloogiast.

Enne protseduuri teostamist peab teenuseosutaja koguma patsiendi anamneesi, hindama objektiivselt tema terviseseisundit, tundma protseduuri vastunäidustusi ning olema valmis võimalike komplikatsioonide korral adekvaatselt reageerima. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Esteetilise mittekirurgilise protseduuri standardi (EVS-EN 16844:2017) kohaselt kuuluvad invasiivsete protseduuride hulka botuliinitoksiini injektsioonid, täitesüstid, mesoteraapia, mikronõelumine, keemiline naha koorimine (piiling, sügav ja keskmine) jmt. Loetelu ei ole lõplik ning see võib teenuste lisandumisel täiendada. 

Neil, kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse,  ei ole  lubatud tervishoiuteenuseid, sealhulgas ka esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure osutada.