Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 13. november 2017 12:22
Uudsed ravimid pakuvad sageli lahendusi raskete haigustega tegelemiseks, kuid samas on ravimieksperdid küsimuste ees – kuidas hinnata uute meetodite kasu ja riski suhet patsientide jaoks? 

Sel teemal arutlevad sel nädalal Tallinnas Euroopa ravimiameti uudsete ravimeetodite komitee esindajad.

Uudsete ravimeetodite komitee Eesti ekspert professor Toivo Maimets selgitab, et kohtumisel tuleb arutlusele kolm põhiteemat: genoomi toimetamine, haiglaerandid ning uudsete ravimite hindajate koolitus. „Uudsete ravimite all peetakse eelkõige silmas näiteks rakuravimeid või geeniteraapiat. Iga uudne ravim on kordumatu, põhimõtteliselt teistmoodi välja töötatud ja oma mehhanismiga ning komitee ülesanne ongi hinnata selliste ravimite kvaliteeti, ohutust ja efektiivsust,“ selgitas prof Maimets. 

Kohtumise üks teemadest on genoomi toimetamine: „Genoomide ümbermuutmise kohta on tulnud viimasel ajal palju uudiseid ning on tekkinud uued meetodid, kuidas DNAs järjestust ümber tõsta ehk toimetada. Arutame kohtumisel, kuidas peaksime neid meetodeid arvestama regulatsioonide kehtestamisel, et patsiente kaitsta ja säilitada tootjate huvi uute ravimite väljatöötamiseks,“ rääkis ta.   

Rakuravi ning geeniteraapia valdkonnad on Euroopas reguleeritud valdkonnad, kuid direktiivi järgi lubatakse teha haiglaerandeid. See on samuti üks teemadest, millest kohtumisel juttu tuleb. „Näiteks kui tegu on väga haige inimesega, kelle jaoks kõik raviviisid on ammendunud ning selgub, et olemas on uus ja eksperimentaalne ravim, siis teatud tingimustel lubatakse seda kasutada. Probleem on selles, et liikmesriigid tõlgendavad erandit erinevalt ning vajame ühtset arusaama,“ tutvustas professor Maimets. Lisaks räägitakse sellest, kuidas koolitada välja inimesi, kes uudseid ravimeid hindavad: „Teadus areneb väga kiiresti ning kuidas kindlustada, et ravimite hindajad on kursis uusimate teadmistega ja peaksid hindamisel silmas tasakaalu kasu ja ohtude vahel,“ tõi Maimets välja. 

Kohtumise lõpetavad ettekanded kõrgetasemelistelt teadlastelt, kes ise aktiivselt uute ravimite väljatöötamisega tegelevad: professor Mart Saarma, kelle töögrupp tegeleb Parkinsoni tõve ravimi loomisega ning professor Andres Merits, kes juhib vaktsiinide väljatöötamist.