ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee koos teadusprojekti alustanud tudengitega.Foto: Ida-Tallinna Keskhaigla
Silja Paavle 24. november 2017 13:45

Kui 2014. ja 2015. aastal väldanud Ida-Tallinna Keskhaigla, arstitudengite ja Reaalkooli õpilaste ühise teadusprojekti tulemusena valmis tosin sisukat uurimistööd, siis seekordse projekti eesmärgiks on õppida kirjutama juhtumikirjeldusi (case report) erinevatele haigusjuhtudele põhinedes.

Eelmise aasta sügisel oli kõikidel ITK arstidel võimalus meelde tuletada oma huvitavamad haiguslood ning need potentsiaalsete teadusprojekti teemadena välja pakkuda. Kokku laekus meie arstidelt 30 erinevat ja huvitavat teemat – 13 sisekliinikust, 9 naistekliinikust, 4 kirurgiakliinikust, 3 silmakliinikust ning 1 taastusravikliinikust. Kuna pakutud teemasid tuli rohkem kui tudengeid, jäid 10 teemat varuks neile, kes projektiga hiljem liituda otsustavad või teemat vahetada soovivad.

Lisaks arstitudengitele on traditsiooniliselt teadusprojekti ühisseminaril võimalus oma töö tulemuste esitamiseks ka Tallinna Reaalkooli gümnasistidel, kes on ITK-s uurimuse läbi viinud. Sel aastal esitleb oma tööd 5 Reaalkooli õpilast ning kuulajate hulgas on terve sügisel gümnaasiumiteed alustanud reaal-meditsiini õppesuund.

Projekt sai alguse tudengite huvist ja soovist laiendada teadustööde tegemise võimalusi ka väljaspool Tartut. Ka Ida-Tallinna Keskhaigla hindab teadustööd väga kõrgelt ning otsustas seega rõõmuga koostööd teha. Kuna esimene teadusprojekt kaks aastat tagasi osutus igati edukaks ja kasulikuks, jätkati hea meelega ka II teadusprojektiga.

Onkoloogiakeskuse juhataja dr Kristiina Ojamaa peab säärast koostööd vägagi oluliseks nii haigla kui ka tudengite seisukohalt. „Teaduslik lähenemine ja haiguslugude analüüsimine on meditsiinis kahtlemata oluline. Tudengite varajane huvi kliinilise teadustöö vastu on esimene samm saamaks parimaks arstiks,“ kirjeldab dr Ojamaa. Ta lisab, et projekti edukas toimimine näitab nii arstiüliõpilaste usaldust ja huvi ITK vastu kui ka ITK arstkonna valmidust teadusuuringute läbiviimiseks ja noorte uurijate juhendamiseks.

Tänasel ühisseminaril kantakse ette aasta jooksul valminud tööd ning komisjon valib nende hulgast välja parimad. Komisjoni moodustavad sisekliiniku ravikvaliteedijuht dr Ene Mäeots, onkoloogiakeskuse juhataja dr Kristiina Ojamaa, günekoloog dr Kai Haldre, üldkirurg dr Airi Tark ning neuroloog dr Piret Arula.