Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 27. november 2017 16:09
2016. aastal saadeti narkomaaniaravi andmekogusse 346 ravi alustamise ja 234 ravi lõpetamise teatist, selgus täna Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud statistikast.

Kuna andmekogusse kogutavad andmed on anonüümsed, tuleb narkomaaniaravi andmekogu andmeid käsitledes silmas pidada seda, et andmed ei kajasta mitte isikuid, vaid saadetud teatisi ehk raviepisoode. Isikustamata andmekogu puhul ei ole võimalik jälgida ravikäitumist isikute lõikes ega loendada, mitu episoodi ühe isiku kohta registris on.

Narkomaaniaravi andmekogu andmetel oli 81,2% ravi alustanutest meessoost. Klientide keskmine vanus on aasta aastalt kasvanud. Kui 2008. aastal oli klientide keskmine vanus 27,2, siis viimasel kahel aastal on see tõusnud 32,2 eluaastani. 81,4% ravi alustanutest olid vene rahvusest ja 14,8% eestlased. Pooled ravile pöördunutest olid töötud ja 22% omasid mingit regulaarset tööd, 11% andmekogusse saadetud teatistest kuulus vangidele ja 12% elatus töövõimetuspensionist. Võrreldes 2015. aastaga on töötute osakaal tõusnud 5%, samas kui regulaarset tööd omavate klientide protsent on langenud. Pooltel ravialustest on omandatud põhiharidus, 20% keskharidus ja 19% kutseharidus.

75% kõigist raviepisoodidest oli tingitud illegaalse fentanüüli tarvitamisest ja kokku 93% oli põhjustatud opiaatide kasutamisest, see protsent on püsinud muutumatu narkomaaniaravi andmekogu loomisest alates. Põhinedes klieintide oma sõnadele oli 54% neist varem narkomaaniaravil viibinud ja 30% ei olnud kunagi varem ravi saanud, 16% ei soovinud aga sellekohast infot jagada.

Vaadeldes narkomaaniaravi klientide riskikäitumist, siis vaid 7% neist väitsid, et ei ole kunagi tarvitanud narkootikume süstides, 20% ravialustest aga ei vastanud sellel küsimusele. 45% klientidest kinnitasid, et on oma süstimisvarustust (süstal ja/või süstlanõel) teiste sõltlastega jaganud.