Õiguskantsler Ülle MadiseFoto: Stanislav Moshkov
Toimetas Silja Paavle 28. november 2017 13:35
Õiguskantsler Ülle Madise palub sotsiaalministeeriumil koostöös haiglate, puuetega inimeste organisatsioonide ja teiste huvigruppidega koostada suunised puuetega inimeste eest hoolitsemiseks haiglates

Õiguskantslerit, Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni on teavitatud juhtumist, kus ühes Eesti suurhaiglas ei hoolitsenud haigla töötajad sügava liitpuudega patsiendi eest piisavalt hästi. Kuigi patsiendi lähedased olid nõus patsienti abistama, ei lubatud neil seda teha, sest haigla kord ei näe seda ette.

"Seetõttu palun Sotsiaalministeeriumil koostöös haiglate, puuetega inimeste organisatsioonide ja teiste huvigruppidega koostada suunised puuetega inimeste eest hoolitsemiseks haiglates. Erilist tähelepanu vajavad sügava liitpuudega patsiendid, kelle eest hoolitsedes tuleb suhelda ka nende eestkostjatega," seisab õiguskantsler Ülle Madise pöördumises.

Samuti soovitab ta Sotsiaalministeeriumil koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõrgkoolidega täiendada tervishoiutöötajate õppekavu ainetega, kus õpetataks puuetega inimeste aitamist. Samuti võiks tervishoiutöötajatele anda vastavat täiendõpet.

Ülle Madise viitab, et Riigikontroll juhtis 2015. aastal märgukirjas tähelepanu, et Eestis peavad tervishoiuteenuse kvaliteedi tagama ja seda hindama haiglad, ning et õigusaktid annavad selle kohta vaid üldiseid suuniseid. "Praegu otsustab haigla ise, milline on kvaliteetne teenus. Seetõttu ei saa Sotsiaalministeerium hinnata, kas haigla on loonud vajalikud kvaliteedinormid, kas nende alusel osutatakse ka tegelikkuses igale patsiendile hea tasemega teenust. Selgub, et ka puuetega inimestele kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisel on haiglad jäetud omapäi," nendib ta.

Tervishoiutöötajaid koolitavate kõrgkoolide õppekavades puudub õppeaine, mis keskenduks suhtlusele erivajadusega patsientidega. Kui haiglates ka täiendõppe vormis koolitatakse töötajaid keerukate patsientidega suhtlema, ei käsitle need kursused (liit)puudega patsientidega toimetulekut. Sellele asjaolule juhtis tähelepanu ka kõnealuse suurhaigla juht, põhjendades erivajadusega patsientide olukorda õdede ja hooldustöötajate puuduliku ettevalmistusega. Ta lisas, et haigla ei saa anda igale patsiendile personaalset abilist, kuigi erivajadustega patsiendid vajavad tugiisikut, 2 kes omakorda oluliselt kergendaks ülejäänud personali tööd.

Seega tunnistas ka haigla, et osa patsientide eest hoolitsemiseks pole neil võimalusi ega oskusi.

Mitmes riigis on kehtestatud soovituslikud suunised puuetega patsientide kohtlemiseks haiglates. "Näiteks Iirimaa tervishoiuamet ja puuetega inimeste amet on andnud riiklikud soovitused, mida silmas pidada puuetega inimestele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutades. Ka Saksamaa Baieri liidumaa mitu organisatsiooni on koostanud ühiselt juhised puuetega inimeste kohtlemiseks haiglates," märgib Ülle Madise ja palub uue aasta 1. veebruariks asjaomastel asutustel teada anda, mida need kavatsevad ette võtta.

Samal teemal

Kommentaarid  (21)

Tervishoiu töötaja 29. november 2017 12:38
Kõigil õdedel on vastav koolitus olemas,pole vaja paanitseda. Küsimus on,kas ka süda on õiges kohas?? Puudega inimene pole mingi imeloom,kes vajaks eraldi juhendit. Täiesti eluvõõras ametniku jutt! kutsutakse kokku komisjonid, kes panevad kalli raha eest jälle midagi paberile, mis tegelikku olukorda ei muuda.
uu 29. november 2017 09:17
nii kaua vaikis ja nüüd on olemas...
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS