Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 19. detsember 2017 10:36
Sotsiaalministeerium ei nõustu MTÜ Eesti Patsientide Esindusühingu sooviga eemaldada papilloomiviiruse vastane vaktsiin riiklikust immuniseerimiskavast, sest see jätaks tuhanded noored naised ilma võimalusest kaitsta end emakakaelavähki tekitava papilloomiviiruse eest.

Novembri lõpus tegi patsientide esindusühing sotsiaalministeeriumile ettepaneku HPV-vaktsiini eemaldamiseks immuniseerimiskavast, sest see polevat ohutu. Sotsiaalministeerium on koostanud sellele palvele vastuse. 

Terviseala asekantsler Maris Jesse allkirjaga vastuskiri on järgmine:

 "Tegite sotsiaalministeeriumile ettepaneku eemaldada riiklikust immuniseerimiskavast inimese papilloomiviiruse (HPV) vastane vaktsineerimine.

Sotsiaalministeerium ei toeta ettepanekut, sest sellega jääksid tuhanded noored naised ilma võimalusest kaitsta end emakakaelavähki tekitava papiloomiviiruse eest.

HPV-nakkuse vastane vaktsineerimine lisati riiklikusse immuniseerimiskavasse lähtudes parimast maailmas olemasolevast teaduslikust tõendusest ja praktikast. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Euroopa Ravimiamet (EMA) ja erinevad maailma teadlased on põhjalikult analüüsinud HPV-vastaste vaktsiinide efektiivsust ja ohutust ning võimalikke kõrvaltoimeid monitooritakse pidevalt. Ravimiamet kogub kõrvaltoimete teatiseid ning analüüsib nende põhjuslikku seost vaktsiiniga. WHO ja EMA on kinnitanud, et HPV nakkuse vastased vaktsiinid on efektiivsed ja ohutud. Kõik materjalid, uuringud ja nende tulemused on vastavate ametite kodulehtedel kõigile kättesaadavad. Soovitame teil tutvuda värskeima ohutushinnanguga WHO-lt.

Eesti riiklikku immuniseerimiskavasse HPV-vastase vaktsineerimise lisamise ettepanek sündis arstide, ekspertide ja erialaseltside koostöös immunoprofülaktika ekspertkomisjonis ning sellele eelnes põhjalik kulutõhususe analüüs Tartu ülikooli teadlastelt.

Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud tõenduspõhisele meditsiinile ja teadusele. Teie pöördumisele lisatud viited olid erapoolikud, paljudel juhtudel oli tegu juhukirjelduste või mitte usaldusväärsete allikatega. Käesolevale kirjale on lisatud terviseameti, ravimiameti, Eesti naistearstide seltsi ja Eesti perearstide seltsi tagasiside teie kirjas esitatud küsimustele ja väidetele.

Kasutan seda vastuskirja veelkordseks meeldetuletuseks, et eemaldaksite EPE kodulehelt sotsiaalministeeriumi endise logo. sotsiaalministeerium ei toeta EPE esindatavaid seisukohti vaktsineerimise teemal, seetõttu on sotsiaalministeeriumi esitamine EPE koostööpartnerina inimesi eksitav ja palume selle viivitamatult lõpetada."