Hea nõu

Puust ja punaseks: kuidas käituda, kui oled sattunud liikluses avariisse? (9)

Toimetas Silja Paavle, 11. jaanuar 2018 12:31
Foto: Panthermedia
Liiklusõnnetuse korral saavad hirm ja teadmatus jagu ka kõige kogenumast juhist ning olukorra korrektne lahendamine ei pruugi siis kohe meenudagi.

Seesami pikaaegse kahjukäsitleja Maido Leibenau sõnul on levinumateks autokahjude põhjustajateks oma oskustele ning teeoludele mitte vastava sõidukiiruse valiku tõttu teelt välja sõitmised, kokkupõrked teiste autodega ning tagant otsasõidud kaootilises linnaliikluses. „Olenemata õnnetuse suurusest ja tõsidusest, hakkavad juhid pahatihti mõtlematult tegutsema, liigutades autosid, et teistele liiklejatele mitte ette jääda. Vaidluse korral unustatakse politseisse helistada ja kiiremale positiivsele lahendusele kaasa aitamiseks ka olukorda pildistada,“ loetles kahjukäsitleja vigu, mida õnnetuses osalejad tihti teevad.

Kuna kahe osalejaga autokahjudega tuleb kindlustajatel kõige enam tegeleda, jagabki kahjukäsitleja näpunäiteid sellistes olukordades tegutsemiseks.

Abista kannatanuid

Inimelu on iga õnnetuse puhul kõige olulisem, seepärast kontrolli kõigepealt ega õnnetuse tagajärjel pole keegi viga saanud. Kui ilmneb, et inimene on siiski viga saanud, kutsuge kiirabi või päästeteenistus ja politsei, helistades hädaabinumbril 112. Andke kannatanutele esmaabi, kuid vaid oma oskuste piires.

Taga ohutus ja ära liiguta autot paigast

Oluline on end teistele liiklejatele nähtavaks teha, lülitades sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või asetades teele ohukolmnurga. Isegi, kui avariisse sattunud auto takistab liiklust, ei tohiks osalenud masinaid liigutada enne, kui nn LÕ vorm täidetud, pildid tehtud, andmed vahetatud ja vajadusel politseisse helistatud. Autot liigutades võtab õnnetuse osapool riski, kus liiklusõnnetuse tegelikke asjaolusid ei ole võimalik hiljem enam tuvastada ning seetõttu jääb kindlustuse poolt kahju hüvitamata või hüvitatakse ainult osaliselt.

Fikseeri olukord

Kui toimunud on kahe sõiduki kokkupõrge, pange blanketile „Teade liiklusõnnetusest” kirja osapooled ja õnnetuse asjaolud ning allkirjastage. Püüdke kindlasti täita kõik lahtrid ja veenduge, et kahju põhjustanud isik kinnitab oma allkirjaga enda vastutust kahju tekitamise eest. Kui parasjagu nn LÕ vormi käepärast pole, siis täitke vabas vormis teade ja veenduge, et see sisaldaks õnnetuse kohta ja kuupäeva, osalenud sõidukite (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide, sõidukite omanike (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmeid. Lisage kindlasti ka liiklusõnnetuse toimumise skeem, juhtumi seletus ja õnnetuse põhjustaja allkiri, millega viimane kinnitab oma süüd.

Lisaks on väga kasulik olukorra fikseerimise viis teha pilte, mida tänapäeval on kõige lihtsam teha mobiilitelefoniga. Kui peaks vaja olema pealtnägijate tunnistusi, siis kirjutage üles ka nende nimed ja aadressid.

Teavita politseid

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi või vormistavad oma arvamuse paberil, kuhu kõik vajalikud andmed ära mahuvad. Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel, kui kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda vastavalt politsei korraldusele.