Eestis olid pooled enneaegsetest surmadest meestel tingitud välistest põhjustest, neist alkoholist põhjustatud surmad moodustasid 28%.Foto: PantherMedia/Scanpix
Toimetas Silja Paavle 16. jaanuar 2018 15:05
Rahvusvaheline uuring näitab, et Eestis on pooled enneaegsetest surmadest tingitud välistest põhjustest, mitte haigestumisest.

WHO määratluse kohaselt loetakse isiku surma enne 70. eluaastat enneaegseks, vahendab meditsiiniportaal Med24

Eri maade ja populatsioonide võrdlemiseks on kasutusel mõiste potentsiaalselt kaotatud eluaastad, mille arvestuse aluseks on aastas surnud isikute arv ja vanus surma momendil standardiseeritult 100 000 elaniku kohta. Inglise keeles tähistatakse seda lühendiga PYLL.

Euroopa Liit alustas 2016. aastal rahvusvahelist uuringut, kuhu koondati sarnaste geograafiliste tingimustega, kuid erineva sotsiaalse ja majandusliku arenguga maade PYLLi näitajad aastatest 2003, 2009 ja 2013. Kaasati Valgevene, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Poola ja Saksamaa andmed. Soome meditsiiniajakirjas Lääkärilehti avaldatud artiklis analüüsiti eri maade vastavaid näitajaid.

Ilmnes, et jälgitud 10 aasta jooksul langes kõigis maades PYLLi absoluutväärtus nii meestel kui ka naistel. Suurim PYLLi langus oli Eestis – 45 / 100 000, väikseim Valgevenes – 11 / 100 000. Suurem oli 2013. a PYLLi näitaja endistes sotsialismimaades, väikseim Rootsis. Eesti näitaja oli 4979 / 100 000, väiksem kui Valgevenes, Lätis ja Leedus, kuid suurem kui Poolas ja Soomes (vastavalt 4901 / 100 000 ja 3115 / 100 000). 

Eestis olid pooled enneaegsetest surmadest meestel tingitud välistest põhjustest, neist alkoholist põhjustatud surmad moodustasid 28%. Seega oleks pooltel juhtudel meeste enneaegne surm Eestis potentsiaalselt välditav.

Üllatavalt oli ka Soomes meeste alkoholist põhjustatud surmade osakaal suhteliselt suur – 40%.