Terviseuudised

Perearstide ja -õdede rolli plaanitakse tervishoius suurendada (2)

Toimetas Silja Paavle, 17. jaanuar 2018 16:45
Foto: PantherMedia/Scanpix
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rolli tugevdamiseks ning analüüsitakse võimalusi tervisekeskuste töökorralduse reguleerimiseks. Muudatuste eesmärk on parandada esmatasandi terviseteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

„Esmatasandi arstiabi on Eesti tervishoiu vundament. On ilmselge, et esmatasandi arstiabi tähtsus, koormus ja vastutus arstiabi pakkumisel ajas järjest kasvab. Seepärast tugevdame esmatasandi tervishoidu nii investeeringutega taristusse kui ka soodustades ja toetades perearstide koostööd teiste arstide ja terviseteenuste pakkujatega,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Samal teemal

Kavandatavate muudatuste eesmärk on toetada võimalikult paindlikku koostöömudelit esmatasandi tervisekeskustes, et motiveerida perearstide koostööd ja koondumist sõltumata juriidilisest vormist nii erinevate juriidiliste isikute vahel kui ka ühtseks juriidilises isikuks.

„Me teame, et paljud inimeste tervisemured saaksid edukalt ravitud juba perearsti juures. Perearstiga koos töötav tugev meeskond suudab pakkuda laia valikut vajalikke tervishoiuteenuseid patsiendi kodule võimalikult lähedal. See vähendab oluliselt abi vajavate inimeste jalavaeva ning ajakulu ja võimaldab eriarsti juurde kiiremini pääseda neil, kes seda tegelikult vajavad,“ lisas Agris Koppel.

Väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse lahendusi perearstide meeskondade tugevdamiseks, paremate koostöö- ja konsultatsioonivõimaluste loomiseks arstidele, perearstide järelkasvu kindlustamiseks ning oluliselt mitmekesisema teenuste valiku pakkumiseks inimestele võimalikult lähedal. Dokumendis tehakse ettepanek reguleerida seaduses mentorluse ehk nn „inkubatsiooni“ põhimõte, millega viiakse kokku nimistust loobumist plaaniv perearst ja peremeditsiini residentuuris õppiv arst-resident või perearst, kes samas teeninduspiirkonnas nimistut soovib. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetse üldarstiabi jätkumine pensionile siirduva või töölt lahkuva perearsti teeninduspiirkonnas.

Esmatasandil hakatakse senisest enam osutama ämmaemandusabi, koduõendus- ja füsioteraapiateenuseid. Ministeerium analüüsib väljatöötamiskavatsuses võimalust anda pereõdedele õigus avada töövõimetuslehti, et vabastada seeläbi perearsti aega vaid arsti pädevuses olevate tegevuste jaoks. Lisaks kirjeldatakse dokumendis esmatasandi tervisekeskustesse koonduvate teenuste osutamise ja rahastamise võimalikke mudeleid ning võimalusi perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu suuruse senisest täpsemaks reguleerimiseks.

Valitsusliidu tegevusprogrammis on sõnastatud eesmärk toetada täiendavalt esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse edasist parandamist.

Samal teemal

03.04.2018
Pereõed on patsiendile esimeseks abimeheks mitmete tervisehädade korral
25.08.2017
Juhtkiri | Kas oleme valmis ravikommunismiks?
21.08.2017
VIDEO | Minister Ossinovski kinnitusel suureneb tervishoius perearstide roll
05.08.2017
Tallinna Reaalkoolis alustas meditsiini õppesuund