Terviseuudised

Annetajad on tänase seisuga Mailyt toetanud üle 11 000 euroga

Haigekassa ei pea võimalikuks rasket verevähki põdeva noore naise ravi rahastamist (57)

Toimetas Silja Paavle, 26. jaanuar 2018 15:29
Foto: TEET MALSROOS
Eile kutsus vähiravifond "Kingitud elu" kõiki üles toetama 35-aastase Maily Lubergi hädavajalikku verevähiravi. Ravim Blincyto ei kuulu haigekassa soodusravimite nimekirja. Naine tegi siiski avalduse haigekassale, et tema ravi toetataks erakorraliselt. Eile jõudis temane kiri, et haigekassa ravi ei toeta ja taotlus jääb läbi vaatamata.

Vähiravifond toob suhtlusportaalis Facebook ära haigekassa esindaja kirja noorele naisele: 

"Haigekassa võtab oma kindlustatult üle tasu maksmise kohustuse talle välisriigis osutatud tervishoiuteenuse eest juhul, kui meie kindlustatule on osutatud tervishoiuteenust välisriigis ehk väljaspool Eestit asuvates raviasutustes.

Märgite enda taotluses, et ravi on plaanis läbi viia Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

Kuna soovite saada teenust Eestis paiknevas raviasutuses, siis ei vasta Teie taotlus välisriigis osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise eeldustele.

Analüüsisime Teie taotlust ka nendest RaKS (ravikindlustusseadus) sätetest tulenevalt, mille kohaselt me võtame üle tasu maksmise kohustuse ravimite erandkorras kompenseerimisel ja meie kindlustatule Eestis osutatud tervishoiuteenuste eest.

Samal teemal

RaKS § 41 lõike 8 kohaselt, saab haigekassa ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle võtta, kui täidetud on järgmised põhieeldused:

1) ravim on kasutatav ambulatoorseks raviks ja
2) ravim on kantud haigekassa ravimite loetellu või ravimile on väljastatud ühekordne sisseveo- ja kasutamisluba.

Selgitame, et ravimi BLINCYTO (blinatumomab) osas ei ole põhieeldused tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks täidetud. Teie poolt taotletav ravim ei ole kasutatav ambulatoorselt (ehk iseseisvalt kodustes tingimustes). Ravimile BLINCYTO on alates 25.11.2015. a Euroopa Liidus väljastatud tsentraalne müügiluba, mille hoidjaks on Amgen Europe B.V. Seega on tegemist Eestis kehtivat müügiluba omava ravimiga, mistõttu ei väljastata nimetatud ravimile enam ühekordset sisseveo- ja kasutamisluba. Ravim ei ole aga kantud haigekassa ravimite loetellu. Seega mõlemad põhieeldused ei ole täidetud.

Seetõttu puudub haigekassal ravimi erandkorras kompenseerimiseks õiguslik alus, mis võimaldaks nimetatud ravimit Teile erandkorras hüvitada.

Lisaks informeerime, et Eesti hematoloogide selts on esitanud haigekassale taotluse teenuse lisamiseks haigekassa tervishoiuteenuste loetellu. Taotluse menetlemine jätkub 2018. aastal."

Vähiravifond mõistab, et ravimite kompenseerimisel peab kusagilt riigi jaoks jooksma piir. Sest ei ole mõeldav, et maksaksime kinni kõik ravimid, ükskõik kui tõhusad või mis hinda nende eest küsitakse.

Aga mida peaks sellisest vastusest välja lugema inimene, kelle jaoks on ravim elu ja surma küsimus?

Meie loeme siit välja, et Maily kahjuks räägivad muuhulgas asjaolud, et:
- ravim on ametlikult turul 
- seda saab kasutada Eestis, ei pea välismaale sõitma 
Mõlemad aga oleksid justkui pigem positiivsed kui negatiivsed. Ravimi hinnast ei räägita vastuses sõnagi.

Vähiravifond ongi Maily viimane õlekõrs.