Terviseuudised

Tartu ülikooli anestesioloogia-intensiivravi residentuuriõpe sai rahvusvahelise akrediteeringu 

Toimetas Silja Paavle, 9. veebruar 2018 11:06
Tartu Ülikooli kliinikumFoto: Aldo Luud
Tartu ülikooli kliinikum pälvis Euroopa anestesioloogide seltsilt väärika tunnustuse ning nimetati Euroopa ekstsellentsikeskuseks.

Akrediteeringuvisiit Tartusse toimus 2017. aasta septembris ning seltsi esindajad hindasid kliinikumi ja ülikooli külastades residentuuri õppeprogrammi sisu ning õpetushaigla vastavust Euroopa standardnõuetele.

Tänavu jaanuaris esitatud raport kiitis anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi struktureeritust ning Kliinikumi anestesioloogia osakonna juhtimist, õppeprogrammi põhjalikkust ning juhendajate kompetentsi. Välishindajad kirjutasid, et osakond mõjus neile ühe suure perena, kus paistis silma inimeste motiveeritus, üksteise toetamine ning uhkus osakonna üle. Edasiste soovitustena tõid hindajad välja teadustöö veelgi suuremat tähtsustamist, õppeprotsessis logiraamatute kasutamist, ravijuhendite arendamist ning residentide senisest rohkem kaasamist patsientide operatsioonieelsesse hindamisse ning akuutse valu ravimisse. Riiklikul tasandil toodi olulisena välja vajadus pikendada erialaõpet praeguselt neljalt aastalt viiele.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner rõhutas välishindamiste ja nende käigus ekspertidelt saadava tagasiside olulisust õpiprogrammide arendamisse „Euroopa Meditsiinispetsialistide Liit on pannud paika soovituslikud standardid iga residentuuri eriala kohta, mida oleme juba programmide loomisel arvesse võtnud. Joel Starkopf on anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi üldjuhendajana teinud selle arendamiseks järjepidevalt tööd. Akrediteeringu saamine näitab, et töö on vilja kandnud ja programm vastab rahvusvahelistele nõuetele ja kvaliteedistandarditele.”

Anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopf avaldas samuti saadud tunnustuse üle heameelt ning nentis ka arenguruumi. „Soovitused õppeprotsessi parandamiseks on igati asjakohased ja väärivad tõsist tähelepanu. Nendega asumegi residentuuriõppe kontekstis kohe tegelema,” kinnitas Starkopf.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur ütles, et välisekspertide antud erapooletu hinnang on kliinikumile väga oluline tagasiside. „Igasugune tagasiside on meile oluline. Täna oleme saanud tõestuse meie spetsialistide vaieldamatult kõrgest tasemest nii igapäevases töös kui järelkasvu koolitamisel,“ sõnas Siigur.

Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliinikule antakse tunnustus ametlikult üle 2. juunil Kopenhaagenis toimuva Euroopa anestesioloogia kongressi “Euroanaesthesia 2018” pidulikul auhinnatseremoonial.