Terviseuudised

Uuring: antidepressandid on depressiooni peletamisel tõhusad (6)

Toimetas Silja Paavle, 6. märts 2018 10:15
Foto: PantherMedia/Scanpix
Antidepressandid on depressiooni ravis tõhusamad kui platseebo, ilmneb hiljaaegu meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud suurest ülevaateuuringust, milles võrreldi ka kahte erinevat antidepressanti.

Uuringusse koondati 522 randomiseeritud kontrollitud uuringu tulemused aastatest 1979-2016, milles võrreldi platseeboga 21 erinevat antidepressanti kokku 116 477 depressiooniga patsiendil (keskmine vanus 44 aastat, 62% naised), vahendab meditsiiniportaal Med24. Uuritud oli 21 erinevat antidepressanti: agomelatiin, amitriptüliin, bupropioon, desvenlafaksiin, duloksetiin, estsitalopraam, fluoksetiin, fluvoksamiin, klomipramiin, levomilnatsipraan, milnatsipraan, mirtasapiin, nefasodoon, paroksetiin, reboksetiin, sertraliin, trasodoon, tsitalopraam, venlafaksiin, vilasodoon ja vortioksetiin. Hinnati ravimite efektiivsust ja vastuvõetavust, mida hinnati ravi katkestamiste alusel. 

Leiti, et kõik uuritud antidepressandid olid 8 nädalat kestnud ravi järel oluliselt tõhusamad kui platseebo, see tähendab standardiseeritud depressiooniskaala skoori langust vähemalt 50%. Paranemine antidepressantide korral oli platseeboga võrreldes 30% (reboksetiin) kuni kaks korda tõenäolisem (amitriptüliin). Ravi katkestamised olid platseeboga võrreldes madalamad agomelatiini ja fluoksetiiniga (šansside suhe vastavalt 0,8 ja 0,9); platseebost kõrgem ravi katkestamisi esines klomipramiiniga (šansside suhe 1,3). 

Kui ravimeid võrreldi omavahel (head-to-head), leiti, et agomelatiini, estsitalopraami ja vortioksetiini saanud patsientidel olid head ravivastused ja madalad ravi katkestamised. Seetõttu nimetavad uurijad neid antidepressante teistest „paremini vastuvõetavateks“. Kõrgema efektiivsusega olid ka amitriptüliin, mirtasapiin, paroksetiin ja venlafaksiin. Ebasoodsama tõhususe ja vastuvõetavuse profiiliga olid fluvoksamiin, reboksetiin ja trasodoon. 

Kõige vähem ravi katkestamisi esines agomelatiini, estsitalopraami, fluoksetiini, sertraliini, tsitalopraami ja vortioksetiiniga. Kõige rohkem katkestati ravi amitriptüliini, duloksetiini, fluvoksamiini, klomipramiini, reboksetiini, trasodooni ja venlafaksiiniga. 

Antidepressandid on depressiooni ravis tõhus vahend, kuid see ei tähenda, et antidepressante peaks alati esmavalikuna kasutama. Ravimid peaksid olema üks tööriist koos teiste raviviisidega, näiteks psühholoogiliste teraapiatega. Teraapia ei ole aga alati kättesaadav ja sellisel juhul on antidepressandid heaks valikuks. 

Käesolevas ülevaates olid ainult täiskasvanud patsiendid. Lastel ja noorukitel on fluoksetiin tõenäoliselt ainuke antidepressant, mis depressiivseid sümptomeid võiks vähendada. 

Uuring võiks olla arstidele, patsientidele ja ravijuhendite koostajatele suunanäitajaks erinevate antidepressantide tugevuste ja nõrkuste kohta.

Samal teemal

20.12.2017
Mine või hulluks! Psühhiaatri vastuvõttu tuleb oodata kuid
04.12.2017
Ravimid, mis võivad seksiisu võtta
23.03.2017
Depressioon on Eestis igapäevaselt esinev terviseprobleem