Ehitajaid ohustab melanoom vägagi sageli.Foto: PantherMedia/Scanpix
Silja Paavle 21. märts 2018 14:20
Paljud töökohad eeldavad pidevat õues viibimist. Et UV-kiirgus on üks suuremaid nahavähi riskifaktoreid, võivad mõned elukutsed seega nahavähi riski suurendada. Päikesekaitse vahenditega on riski võimalik vähendada, kuid tasub siiski teada, millise valdkonna töötajad peaksid olema oma naha osas väga tähelepanelikud. 

Euroopas tehtud uuringud on näidanud, et välitööd tegevatel inimestel on suurem mittemelanoomse nahavähi risk, kirjutab Dermtesti blogi. Seda eelkõige põllumeeste ja ehitustööliste hulgas. Suurbritannias läbi viidud uuring tõi aga välja, et 2% kõikidest nahavähiga seotud surmadest olid otseselt seotud just töökohal päikesekiirguse saamisega. Uuring näitas, et ehitustöölistel on risk suurim, millele järgnevad põllumajanduse, avaliku halduse ja kaitsetööstuse ning maatranspordi töötajad. Ameerika vähiühingu hinnangul on suurem risk ka korstnapühkijatel, kellel esineb sagedamini mittemelanoomset nahavähki.

Melanoomi esinemissagedus on aga pilootide hulgas kaks korda suurem kui tavaelanikkonnal, kuid ei olda kindlad, kas suurem mõju on pilootide elustiilil või välisel kiirgusel. Siiski tuuakse ühes Islandil läbi viidud uuringus välja, et pilootide elustiil võib vähiriski suurendada, sest võimalused käia päikesereisidel on paremad ning samuti võib ebaühtlane unerütm nõrgendada immuunsüsteemi tervikuna.

Üks 2007. aastal läbi viidud üleeuroopaline uuring hindas aga kahe spetsiifilise mittemelanoomse nahavähi - basaalrakulise kartsinoomi ja lamerakk-kartsinoomi - esinemissagedust ning näidati, et see on suurim kaevurite, keskkooli õpetajate ja müürseppade hulgas. Ainult basaalrakulise kartsinoomi esinemissagedus oli kõrgem raudteetööliste, tuletõrjujate, põllu- ja müügitööliste hulgas. Teisalt lamerakuline kartsinoomi esines rohkem nendel töödel, kus oli kokkupuude karjapidamisega ja ehitusega.

Seega, võtame asja kokku. Suurenenud nahavähi riskiga töökohad on:

  • Ehitustöölised
  • Põllumehed
  • Avaliku halduse / kaitsevaldkonna töötajad
  • Maatranspordi töötajad
  • Piloodid
  • Korstnapühkijad

Kuigi töökohal võib olla mõju nahavähi riskile, siis näitavad uuringud, et tööst mitte sõltuvaid riskifaktorid mängivad nahavähi tekkes siiski suuremat rolli. Need on paljuräägitud solaariumi kasutamine, intensiivne päikesevalgus (lõunamaal või mägedes) ja päiksepõletused ning ka geneetilised riskifaktorid, nagu I või II nahatüüp, sinised silmad, heledad juuksed ja palju sünnimärke kehal.

Sõltumata sellest, kas sa töötad päikese all värske õhu käes või kontoris arvuti taga, enda nahka ja sünnimärke tasub jälgida regulaarselt.