Foto: PantherMedia/Scanpix
Toimetas Silja Paavle 3. aprill 2018 09:23
Suuremates linnades tegutsevatele haruapteekidele tuleb anda piisav üleminekuaeg, et viia oma tegevus kooskõlla uue seadusega. Kui riik üleminekuaega ei võimalda, peab riik arvestama kahjunõuetega, sõnab Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Timo Danilov.

„Apteegireformi omandinõuded tekitasid olukorra, kus mitte-proviisoritest omanikud ei saa haruapteeke üldapteekideks ümber struktureerida, sest neile ei väljastata enam üldapteegi tegevusluba,“ selgitas Timo Danilov. „Probleemseid haruapteeke oleks praktikas üldjuhul lihtne päästa, sest üldapteekide nõuded on neil tänaseks juba täidetud. Kahjuks omandipiirangu tõttu ainult nõuetele vastavusest ei piisa.“

Sundseisus ei ole Danilovi sõnul üksnes apteegiketid vaid ka klassikalised proviisorapteegid, kus kõik omanikud on proviisorid, kuid ühelgi neist pole enamusosalust.

„Haruapteekide keelu eesmärk oli tõsta linnas kõigi apteekide nõuded kõrgemale ehk üldapteekide tasemele ning seeläbi parandada apteegiteenuse kvaliteeti,“ rääkis Danilov. „Kahjuks töötab keeld praktikas oma eesmärgile otse vastu. Kõrgema teenusestandardi saavutamise asemel tuleb apteegid hoopis sulgeda. Vähem apteeke halvendab aga kindlasti ravimite kättesaadavust.“

Danilovi sõnul on Eesti apteekide ühenduse (EAÜ) ettepanek ühtlustada haruapteekide keelu üleminekuaeg apteegireformi üldiste tähtaegadega. „Lisaks tuleb anda kõikidele haruapteekidele, sõltumata nende omanikust, üleminekuperioodi kestel uuesti võimalus end üldapteegiks ümber struktureerida,“ rõhutas ta.

„Probleemi lahendamata jätmine tähendab kardetavasti rahalisi kahjunõudeid riigi vastu. EAÜ hinnangul võib nõuete kogusumma ulatuda 53,6 miljoni euroni,“ tõdes Danilov. 

Eesti apteekideüÜhendus on apteeke ja farmaatsia-alase kõrgharidusega isikuid ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ning apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õiguseid. Eesti apteekide ühendus loodi 5. veebruaril 2002. aastal. Ühendusse kuulub hetkel 296 apteeki, teiste seas Terve Pere Apteek OÜ, Euroapteek OÜ, Pharma Holding OÜ (Südameapteek) ja BENU Apteek Eesti OÜ apteegid.