Foto: PantherMedia/Scanpix
Toimetas Silja Paavle 25. aprill 2018 10:27
Terviseamet tuletab meelde, et ilusüstid ja mesoteraapia on tervishoiuteenused, mille ostmisel tuleb kindlasti veenduda teenusepakkuja pädevuses. Inimene peaks kindlasti teenusest loobuma juhul, kui seda pakutakse seadusevastaselt mõnes messiboksis.

„Ilusüste ega muid naha aluskihte läbivaid protseduure ei tohiks kindlasti osta mõnelt messilt. Oma ilu ja sellega seonduvalt ka tervise osas tuleb alati usaldada asjatundjat,“ ütles terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja Pille Saar, kelle sõnul tuleb teenuse ostmisel lähtuda nii teenuseosutaja haridusest, väljaõppest kui eelnevatest kogemustest vastavas iluvaldkonnas. Enne protseduuri tellimist tuleks veenduda nii selle vajalikkuses kui teenuseosutaja kvalifikatsioonis. Ebapädeva teenusepakkuja tegevus võib pahaaimamatule kliendile tekitada tervisekahjustuse, milleks võib muuhulgas olla moondunud nägu või huuled.

Ilusüstide näol on tegemist kõrgendatud riskiga protseduuridega, mis eeldab nii eelnevat anamneesi võtmist kui terviseriskide väljaselgitamist ning dokumenteerimist. Tegemist on  tervishoiuteenusega, mida tohivad osutada ainult tervishoiutöötajate registris olevad tervishoiutöötajad, kellele on väljastatud ambulatoorse eriarstiabi tegevusluba mittekirurgilise esteetilise meditsiini teenusele või osutab seda ambulatoorse eriarstiabi teenuse raames pädev arst.

Tegevusloa olemasolu saab kontrollida terviseameti veebilehelt tervishoiuteenuse osutajate avalikust registrist siit.  

2017. aastal sai terviseamet ilu- ja isikuteenuste osutamise osas kokku 29 kaebust. Muuhulgas jõudis terviseametini info, et tervishoiuteenuse tegevusluba nõudvaid protseduure osutati ka iluteenuste messil.

2016. aastal viis terviseamet läbi küsitluse 135 ilusüstide teenust kasutanud inimese seas, kellest 7,4 protsenti kinnitas, et sai ilusüstidest tervisekahjustusi.

Iluteenuse ostja meelespea:

• Veendu protseduuri vajalikkuses. Vajadusel konsulteeri eelnevalt arstiga.

• Teenuseosutaja valikul lähtu eelkõige teenuseosutaja haridusest, väljaõppest ja eelnevatest kogemustest sind huvitavas iluvaldkonnas. Lase protseduur teha asjatundjal.

• Pea meeles, et keerulised noorendamise protseduurid (nagu näiteks ilusüstid, mesoteraapia, mikroniidling) eeldavad teenuseosutajalt vastavat meditsiinialast haridust ja tegevusluba.  Teenuse pakkuja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate registris ning ruumidel, kus teenust pakutakse, peab olema tegevusluba. Teenuse pakkuja õigust osutada tervishoiuteenust on võimalik kontrollida terviseameti veebilehelt tervishoiuteenuse osutajate avalikust registrist.

• Veendu teenuse sobivuses. Ilu protseduuriga võivad kaasneda ka mittesoovitavad tulemused/ tüsistused või vastunäidustused. Seetõttu on äärmiselt oluline koguda enne protseduuri teostamist võimalikult palju informatsiooni protseduuri käigu ning kasutatavate preparaatide kohta.