Foto: PantherMedia/Scanpix
Silja Paavle 27. aprill 2018 11:40
Vaktsineerimine ja sellealase teadlikkuse tõstmine on äärmiselt oluline, rõhutavad arstitudengid ja võtsid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS)  üldkoosolekul vastu ametliku seisukoha vaktsineerimise teemal.  

Vaktsineerimine ehk immuniseerimine on protsess, mille tulemusena kujuneb inimesel immuunsus ühe kindla haigustekitaja vastu. Vaktsineerimine tagab inimese õiguse tervisele ja tervishoiuteenustele ning rahvastiku piisav immuniseerimisega hõlmatus (>90–95%) kindlustab üldimmuunsusfooni, mis piirab nakkushaiguse tekitaja levikut terves populatsioonis.

Kuigi vaktsiinide efektiivsus on tõestatud, töötab neile vastu rahvastiku hõlmatus immuniseerimisega. Eestis on immuniseerimishõlmatus alla WHO soovituslikku nõuet (95%). 2017. aastal oli Eestis 2-aastaste laste keskmine vaktsineerimishõlmatus 93,8%. Tähtis on tõsta inimeste teadlikkust vaktsineerimise vajalikkusest ja ohutusest. Vaktsineerimisega hõlmatus on oluline just neile, keda ennast mingil põhjusel immuniseerida ei saa. Olgu nad selleks liialt noored, vanad või langenud immuunsusega. Selliste inimeste kaitseks, kergesti levivate nakkushaiguste eest, peaksime vältima antud haiguste levikut populatsioonis.

Ametliku seisukohaga soovib EAÜS väljendada, et ka arstitudengid, kui tulevased tervishoiutöötajad, on mures vaktsineerimise madala hõlmatuse üle. Väärarusaamad ning müüdid vaktsineerimise kohta levivad väga kiiresti ning vaktsineerimata alla 2-aastaste laste hulk on viimastel aastatel kasvanud. EAÜS usub, et tervishoiutöötajatel on oluline roll vaktsineerimise hõlmatuse suurendamisel. Tervishoiutöötaja ülesandeks on tutvustada inimesetele nii vaktsineerimise kasutegureid kui ka võimalikke kõrvalmõjusid. Iga ravimi manustamisega kaasnevad ohud ja kõrvaltoimed, kuid enamasti on tegu kergete sümptomite või hõlpsalt ravitavate seisunditega. EAÜS kutsub inimesi üles olema allikakriitilised ning küsimuste korral pöörduma arsti, õe või apteekri poole.

EAÜSi asepresident välisasjade alal Liis Kibuspuu selgitab, et EAÜS on vaktsineerimise temaatikaga tegelenud juba aastaid. “Seltsis tegutseb vaktsineerimisgrupp, mille liikmed on alates 2013. aastast käinud perekoolides loenguid andmas. Samuti on selts korduvalt vaktsineerimise teemal sõna võtnud. Nüüd on seltsil vastu võetud ka ametlik seisukoht, millega väljendame poolehoidu riikliku vaktsineerimiskava suhtes ning kutsume inimesi üles usaldama tõenduspõhist meditsiini.”