Eestis tegutseb 53 haiglat, fotol on Pärnu Haigla.Foto: Teet Malsroos
Toimetas Sirje Maasikamäe 27. september 2018 10:28
Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud andmetest selgub, et 2017. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1440 iseseisvat tervishoiuasutust.

2017. aasta lõpu seisuga oli meil 53 haiglat, 452 perearstiabiasutust, 488 hambaraviasutust, 305 eriarstiabiasutust ja 142 muud  asutust (kiirabi, taastusravi, õendusabi, diagnostika). 

2017. aastal alustas tegevust 74 ja lõpetas 41 iseseisvat tervishoiuasutust.  2016. aastaga võrreldes on juurde tulnud 16 eriarstiabiasutust, 9 hambaravi- ja 8 õendusabiasutust. Perearstiabiasutuste arv vähenes 7 võrra.

Hambaraviteenust pakkuvaid asutusi oli 2017. aasta lõpu seisuga 542, neist iseseisvaid hambaraviasutusi oli 488. Eelneva aastaga võrreldes kasvas hambaraviteenust pakkuvate asutuste arv üheksa võrra. Sarnaselt eelmistele aastatele osutab kümnendik hambaraviteenuse pakkujatest hambaravi kõrval ka teisi tervishoiuteenuseid. Veidi üle 40% hambaraviteenuse asutustest tegutseb Tallinnas ning kümnendik Tartus.

Hambaravit tehti  96% asutustest, see tähendab, et 4% oli spetsialiseerunud ainult proteesitööle, ortodontiale ja/või röntgenuuringutele. Proteesitöid tegid 2017. aastal 68%, ortodontiat 10%, endodontiat ehk hammaste juurekanalite ravi 92%, parodontiat ehk igemehaiguste ravi 69%, kirurgilisi protseduure 42% ning röntgenuuringuid 78% kõigist hambaraviteenust pakkuvatest asutustest.

Tervise infosüsteemi ehk e-tervisega oli 2017. aastal liidestunud 98% Eestis tegutsevatest tervishoiuasutustest (1416 asutust). Võrreldes 2016. aastaga aastaga on nende asutuste arv, mis edastavad e-tervise infosüsteemi andmeid, 72 võrra tõusnud: kokku oli 2017. aastal selliseid asutusi 1091 ehk 77% e-tervisega liidestunutest.