Alla aastaste laste vigastuste kõige sagedasem põhjus on kukkumine voodist. Foto: Vida Press
Sirje Maasikamäe 4. oktoober 2018 13:32
Möödunud aastal vajas vigastuste tõttu arstiabi 36 100 last. Kus ja miks meie lapsed viga saavad, selgitas Tallinna lastehaigla traumatoloogia-ortopeediaosakonna vanemarst Andres Lukanenok.

 "Vigastused juhtuvad keskkonnas, kus lapsed viibivad," ütles Andres Lukanenok.  "Väikelaste traumad juhtuvad valdavad kodus. Lapse kasvades lisanduvad lasteia-, kooli- ja õuetraumad. Vanematel lastel, st üle kümneaastastel on trauma põhjusena esikohal sporditraumad - nii treeningutel-võistlustel kui ka kooli kehalise kasvatuse tunnis saadud vigastused." 

Vigastatud laste hulgas oli möödunud aastal ka 1100 alla aasta vanust imikut. Arsti sõnul on selles  vanuses laste traumade kõige sagedasem põhjus  kukkumine voodist. Kuid palju on ka kukkumisi  turvahällist, toitmistoolist, samuti põletusi, näiteks kui laps tõmbab endale peale kuuma vedelikku või toitu. Laps võib saada kergesti põletusi näiteks kuumast tee- või kohvitassist. 

Mida soovitada vanematele? Mis kaitseks nii väikseid lapsi õnnetuste eest? "Turvaline kodukeskkond, " rõhutab Andres Lukanenok. "Kui laps ei ole just oma võrevoodis, peaks ta kogu aeg olema nii-öelda pilgu all." 

Kui aasta varasemaga võrreldes vajas vigastuste tõttu ravi 1800 täiskasvanut vähem, siis traumasid, mürgistusi, põletusi jm vigastusi saanud laste arv hoopis kasvas 300 võrra Tervise Arengu Instituudi andmetel.

Ka mürgistused juhtuvad kodus

Hiljuti teatas terviseamet, et mürgistusteabekeskus hakkab korraldama tulevastele vanematele seminare mürgistusõnnetuste vältimisest. 

Mürgistusteabekeskuse juhataja Mare Oderi sõnul moodustavad ligi pooled mürgistusteabekeskuse infoliini 16 662 kõnedest kuni 3-aastaste lastega juhtunud õnnetused. „Seetõttu oleme võtnud oma südameasjaks selgitada emadele-isadele juba enne laste sündi suuremaid ja väiksemaid ohte,“ ütles Mare Oder, kelle sõnade kohaselt leiab enamik mürgistusjuhte aset kodus. „Ütlus, et minu kodu on minu kindlus, ei näi kehtivat mürgistusõnnetuste osas.“

Mürgitusõnnetuste vältimise seminaridel õpetatakse nii esmaabivõtteid kui tuuakse elulisi näiteid väikelastega juhtunud õnnetustest.