Keha

VANUREID EI VÕETA TÕSISELT. Vägivald eakate naiste vastu on suur probleem kogu Euroopas 

Toimetas Sirje Maasikamäe, 19. detsember 2018 14:26
Eakad tunnevad tihti, et kui nad on otsustanud kogetud vägivallast rääkida, ei võeta neid tõsiselt.Foto: Vida Press
Eakatevastane vägivald, eriti eakate naiste vastu, on suur probleem kogu Euroopas - seda leidub ühiskonna kõikidel tasanditel ja eri kultuurides. 

Sellest hoolimata puuduvad kogu Euroopas koolitusprogrammid kiirabitöötajatele, perearstidele ja -õdedele, sotsiaaltöötajatele ja politseinikele, kes puutuvad kokku vägivalda kogenud eakatega.

Samal teemal

Kaks aastat kestnud projektis  WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) uuriti Euroopa kuues riigis kehtivaid õigusakte, uskumusi ning spetsialistide kasutuses olevat infot ning töötati välja koolitusmaterjalid. 81% küsitletud tervishoiutöötajatest usub, et selline vägivald on nende riigis probleem, 69% neist tõdeb, et eakate kui vägivallaohvrite märkamine ei ole nende senises töös olnud olulisel kohal.

Viidi läbi ka fookusgrupi intervjuud  ja süvaintervjuud 161 eakaga. 14% intervjueeritutest tunnistasid end vägivalla all kannatavaks ohvriks või endiseks ohvriks. Ilmnes, et vägivalda kogenud eakad tunnevad tihti, et neid peetakse lapsikuteks, ning kui nad on otsustanud vägivallast rääkida, ei võeta neid tõsiselt.

Julgustades eakaid otsima abi, anname neile võimaluse tervemaks ja väärikamaks eluks.

Kahe aasta jooksul korraldati 11 infovahetuse sessiooni ning 11 koolitust, millest võtsid osa 532 meditsiini- ja sotsiaaltöö spetsialisti..

Koolituse läbinud spetsialistid oskavad ära tunda vägivalda kogenud inimese, nad on eakatele senisest paremad abistajad ja nende huvide esindajad. Nii koolitatute kaasamise kui ka uuringu materjalide abil on võimalik teha ettepanekuid organisatsioonidele, kuhu ohver kõige tõenäolisemalt esimesena satub. 

Lisaks sellele analüüsiti kuues riigis olemasolevaid seadusi ja tööpõhimõtteid, et välja selgitada eakate ohvrite abistamise süsteemi puudused ja mittevastavused Euroopa Komisjoni soovitustele. Kõigis riikides soovitatakse täiendada spetsialistide koolitusprogramme, et nad tunneksid eaka vägivallaohvri ära ka väga varjatud märkide järgi.

WHOSEFVA koolitusmaterjalid ja -videod on tõlgitud eri keeltesse ja neid saab vabalt kasutada kõigis Euroopa riikides. Materjale, mis on WHOSEFVA kodulehel, võib vabalt kasutada.