Aegunud ravimi tarvitamine on tervisele ohtlik.Foto: Vida Press
Tervis Pluss 18. juuli 2021 13:00
Kodune ravimivaru on mõistlik aeg-ajalt üle vaadata ja loobuda vanaks läinud või kappi seisma jäänud mittevajalikest rohtudest. Vaata, kas hoiad ravimeid õigesti!

Reegel on kõikide ravimite puhul üks ja sama: säilivustähtaja ületanud ravimeid tarvitada ei tohi, sest see võib olla tervisele tõsiselt ohtlik.

Ravim ja säilivusaeg

• Ravimi säilivusaeg näitab perioodi, mille jooksul on tagatud toote kvaliteet, ohutus ja efektiivsus. Pakendil on enamasti kirjas kuu ja aasta – märgitud kalendrikuu viimane päev loetakse toote kõlblikkusaja lõpuks. Eriti ebastabiilsetel preparaatidel on säilivusaeg toodud kuupäevaliselt.

• Tavaravimite kõlblikkusaeg on 1–5 aastat, erandjuhtumitel võib see olla pikem või lühem. Uuringud ravimi säilivusaja kindlakstegemiseks on küllaltki mahukad. Nende käigus peab tootja tõestama, et preparaadi kvaliteet kindla aja jooksul ja kindlatel tingimustel oluliselt ei muutu. Tehtud uuringute alusel fikseeritakse pakendile märgitav kõlblikkusaeg ja säilitustingimused.

• Ravimeid ei saa üldiselt liigitada kauem ja vähem säilivateks nende toimeaine järgi. Ravimi säilivus sõltub ravimivormist ning tootja valitud abiainete ja pakendi sobivusest antud toimeainega, seetõttu ongi äärmiselt oluline teha iga preparaadi puhul kõlblikkusaja uuringud ning säilivust süstemaatiliselt jälgida. Vastav kohustus on pandud ravimi tootjatele ning seda kontrollib ravimiamet.

• Tahked ravimid (tabletid, kapslid) on siiski enamasti hästi säilivad, vett sisaldavad ravimid üldjuhul ebastabiilsemad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata süste- ja silmaravimite säilitamisele, kuid alati peab tähelepanelikult lugema pakendi infolehte ning järgima selles toodud juhiseid.

• See, kas ravim on pärast pakendil näidatud aja möödumist ohtlik või ebaefektiivne või mõlemat korraga, oleneb konkreetsest arstimist. On võimalik, et toimeaine laguneb ning ravim lihtsalt enam ei toimi, aga võivad tekkida ka mürgised laguproduktid. Mõlemal juhul on aegunud ravimi tarvitamine tervisele ohtlik.

• Näiteks aegunud silmatilkade või süsteravimite korral ei ole enam tagatud toodete mikrobioloogiline puhtus ning see võib põhjustada ohtlikke põletikke või muid tüsistusi. Antibiootikumide toimeainesisaldus võib olla suuresti ­vähenenud, mistõttu pole tagatud preparaadi toimivus, samuti kasvab oht ravimile resis­tentsete mikroobide tekkeks. ­

• Aegunud südame-veresoonkonnaravimite tarvitamine on samuti äärmiselt ohtlik, kuna need ei pruugi enam olla piisavalt efektiivsed ning olenevalt patsiendi seisundist võivad tekkida eluohtlikud tüsistused.

Kuidas ravimeid hoida?

• Kõiki ravimeid tuleb säilitada lastele mittenähtavas kohas! On juhtunud isegi surmaga lõppenud õnnetusi, ka ainult üks vedelema jäänud tablett või värviline kapsel võib olla väikelapsele eluohtlik.

• Ravimeid on soovitatav säilitada originaalpakendis valguse eest kaitstult. Olenemata preparaadi niiskus- või valgustundlikkusest pole mõttekas hoida ravimeid vannitoas või aknalaual.

• Hästi suletav kapp või sahtel on sobivaim koht ravimitele, mida on lubatud hoida temperatuuril kuni 25–30 kraadi ning millel säilitamise eritingimusi pole.

• Ravimeid, mida tuleb säilitada külmkapis, ei tohi hoida toatemperatuuril, need tuleks pärast apteegist ostmist võimalikult kiiresti kodusesse külmikusse toimetada.

• Toodetel, mis on eriti ebastabiilsed (näiteks mõned vaktsiinid), on pakendile märgitud “Hoida ja transportida külmas (2–8 kraadi)”. Siiski on sellised hoiatused haruldased ning preparaate, mis taluvad lühiajalist toatemperatuuril hoidmist, näiteks paljud silmatilgad, võib apteegist koju tuua ka tavalisel moel.

• Preparaatidel, mida ei tohi lasta külmuda või hoida külmkapis, on ka pakendil vastav hoiatus.

• Oluline on jälgida säilivusaega pärast pakendi esmast avamist või ravimi manustamiskõlblikuks muutmist, seda enamasti pehmete (kreemid, salvid, pastad) ja vedelate (enamik silmaravimitest, suukaudsed suspensioonid, emulsioonid, siirupid jm) ravimivormide puhul.

• Korduvkasutamiseks ette nähtud pakendid tuleb pärast vajaliku koguse tarvitamist kohe taassulgeda. Kõik juhised, kaua selline toode pärast esmakordset avamist säilib, on märgitud pakendile. Kui pakendi korduv avamine ja sulgemine ravimi säilivust ei mõjuta, ei märgita tootele kõlblikkusaega pärast esmast avamist ning seda võib kasutada kuni fikseeritud säilivusaja lõpuni.

• Kui märkad, et muutunud on ravimi värv ja konsistents või kui toode ei vasta mõnel muul moel pakendi infolehes toodud kirjeldusele, ei tohiks ravimit kasutada, olenemata pakendil toodud säilivusajast. Kahtluse puhul tasub alati pidada nõu arsti või apteekriga, samuti on võimalik teavet küsida ravimiametist.

Mida teha aegunud rohtudega?

• Aegunud või mingil muul põhjusel kasutamata jäänud ravimeid on kohustatud vastu võtma kõik apteegid, samuti saab ravimeid ja elavhõbedatermomeetreid viia jäätmejaamadesse.

• Võimaliku suure keskkonnaohu tõttu ei tohi ravimeid visata olmejäätmete hulka ega ka WC-potti. Samuti ei tohi ravimeid põletada koduahjus, kuna tekib mürgiseid gaase.

• Ilma eriteadmisteta pole võimalik liigitada ravimeid keskkonnale ohtlikeks või mitteohtlikeks. Seega on mõistlik lasta ravimijäägid ohutult hävitada.

• Apteeki tagasi toodud ravimid saadetakse hävitamiseks jäätmekäitlusettevõttesse, kus need põletatakse kõrgel temperatuuril või neutraliseeritakse. Apteegil on lubatud kohapeal hävitada keskkonnale mitteohtlikke ravimeid, kuid seda tehakse väga harva, mõistlikum on kõik ravimid saata jäätmekäitlusesse.