Hüvitis ei kata kogu hambaraviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise olukorra, tuletada patsiendile meelde suuhoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.Foto: Vida Press
Toimetas Sirje Maasikamäe 26. veebruar 2019 11:20
Haigekassa hinnangul liigub hambaravihüvitise kohta palju sellist infot, mis eksitab inimesi. Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann lükkab ümber enamlevinud müüdid.

1. Hüvitis on kvaliteetseks hambaraviks liiga väike

Tegelikkus. Hüvitise hinnakiri on välja töötatud koos hambaarstidega ja lähtub reaalsest ravipraktikast ning raviasutuste tegelikest kuludest.

Täiskasvanute hambaraviks on lisatud haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning raviks.

Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri, mis on loodud ja täiendatud koostöös hambaarstidega. Haigekassa on koostanud hinnakirja selliselt, et üle on vaadatud tegelikud kulud, mis on eri protseduuride tegemiseks vajalikud. Lisaks arvestatakse juurde nii raviks kuluv aeg, seadmete kulu kui ka inimeste aeg ja palk.

Esmavajalike hambaraviteenuste hinnakirja uuendatakse regulaarselt ja hindu kohandatakse vastavalt hambaarstide ettepanekutele ja patsientide vajadustele. Ühtne hinnakiri annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju kvaliteetset hambaravi

2. Hambaravihüvitis ei käi patsiendiga kaasas

Tegelikkus. Hüvitis liigub patsiendiga kaasas eeldusel, et teenust kasutatakse haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures.

Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad kasutada hambaravihüvitist kõikides haigekassaga lepingu sõlminud kliinikutes. Hüvitatavatele hambaraviteenustele kehtib ühtne hinnakiri kõikide lepingupartnerite juures. 

Haigekassaga on lepingu sõlminud üle 300 hambakliiniku, kus töötavate arstide seast saab hõlpsasti endale sobiva valida ja olla kindel, et makstakse õiglast hinda. Hüvitise summa arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust. 

3. Hüvitis piirab inimese vabadust hambaarsti valida

Tegelikkus. Patsiendil on võimalik valida, millisesse hambakliinikusse ta läheb. Haigekassal on üle kogu Eesti partnerid, kelle juures saab hüvitist kasutada.

Hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks erineva sissetulekuga inimestele sama kvaliteediga kättesaadav üle Eesti. Hambaravihüvitist võimaldab kasutada üle 300 haigekassa partneri ehk pooled Eestis tegutsevad hambakliinikud. Lepingu sõlmimine haigekassaga on tehtud väga lihtsaks, et iga arst saaks soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust pakkuda.

Endale lähima hüvitist pakkuva arsti leiab haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/hambaravi.

4. Hüvitise eest peab saama kõik hambad korda

Tegelikkus. Hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes pole majanduslikel põhjustel tükk aega hambaarsti juures käinud.

Hüvitis ei kata kogu hambaraviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise olukorra, tuletada patsiendile meelde suuhoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.

Aina kasvav hambaarstide külastatavus näitab, et hüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel ravi.  Üle poole hüvitiste kasutajatest on need, kes saavad miinimumpalka või kellel sissetulek puudub. See kinnitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole.

Täiskasvanud ravikindlustatud inimene saab hambaravihüvitist 40 eurot aastas. 85-eurone hüvitis on ette nähtud lapseootel naistele, väikelaste emadele, pensionäridele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimesele, kes ise ei suuda oma suutervise eest hoolt kanda, on hambaravi tasuta. Tasuta hambaravi saavad haigekassa abil ka kõik kuni 19- aastased lapsed ja inimesed, kes vajavad vältimatut hambaravi.

5. Haigekassa ei panusta piisavalt hambahaiguste ennetusse

Tegelikkus. Haigekassa tegeleb nii hambaravi hüvitamise kui ka hambahaiguste ennetusega, mis on mõlemad ühtviisi olulised.

Haigekassa pakub kuni 19-aastastele lastele ja noortele tasuta hambaravi, et suuprobleeme varakult ennetada ning kasvatada üles põlvkond, kes astub täiskasvanuellu tervete hammastega.

Haigekassa on juba pea kümme aastat koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga ellu viinud laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse nii lapsi kui lapsevanemaid.

Selleks, et suurendada inimeste teadlikkust suuhügieeni ja õigeaegse ravi olulisusest, korraldab haigekassa regulaarselt suutervise kampaaniaid ka täisealistele.

Lisaks peaksid patsiente suuhügieeni teemadel harima ja juhendama hambaarstid. Kui tänu hambaravihüvitisele tulevad arsti juurde ka need, kes ei ole aastaid oma suutervise eest hoolitsenud, saab hambaarst neile selgitada, kuidas ja kui sageli peaks hambaid puhastama ning mis on hammaste tervise hoidmisel veel oluline. Nii aitavad ka hambaarstid patsientide teadlikkust tõsta ja probleeme ennetada.