Maksakahjustus on üks sagedasemaid põhjusi, miks ravimi turustamine lõpetatakse.Foto: Freeimages / Dima Vishnevetsky
Toimetas Sirje Maasikamäe 14. mai 2019 15:13
Ravimitest tingitud maksakahjustused moodustavad enam kui 10% kõigist ägeda maksapuudulikkuse juhtudest. Ka osa rahvameditsiinis kasutatud ravimeist on maksale kahjulikud. 

Tallinnas kogunevad kolmapäeval rahvusvahelised eksperdid, et lõpetada juhendmaterjali koostamine ravimitest põhjustatud maksakahjustuste kohta.

 Kuigi ravimite ohutus on üldiselt paranenud, leidub siiski valdkondi, kus seda on võimalik veelgi parandada. „Tänapäeval kättesaadavate ravimite seas on sadu ravimeid, mida seostatakse maksakahjustusega. Paljudel juhtudel leitakse maksa kahjustav toime alles pärast ravimi turustamist,“ selgitas Rahvusvahelise Meditsiiniteaduste Organisatsioonide Nõukogu (CIOMS) peasekretär dr Lembit Rägo teema olulisust.

Maksakahjustus on üks sagedasemaid põhjusi, miks ravimi turustamine lõpetatakse või ravimi infolehte muudetakse, lisades teavet, mis aitab vähendada toksilisuse riske. Nii on tekkinud vajadus juhiste järele, mis annaksid soovitusi ravimitest põhjustatud maksakahjustuste tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks ja diagnoosimiseks nii ravimite väljatöötamise ajal kui ka turustamisel.

CIOMS president professor Hervé Le Louet lisas, et kuigi  rahvameditsiinis kasutatud taimse ja muu loodusliku päritoluga  ravimeid peetakse üldiselt ohutuks, esineb maksatoksilisi ka nende hulgas. Kahjuks pole neid kõiki tänapäevaste meetoditega uuritud. Siiski koguneb üha rohkem uusi teadusandmeid ning CIOMS plaanib tulevikus luua uue eraldi töögrupi, mis tegeleb rahvameditsiinis kasutatud taimse ja muu loodusliku päritoluga  ravimite ohutusega.

Ravimitest põhjustatud maksakahjustuste teemaga tegeleb rahvusvaheline töögrupp, kuhu kuuluvad teadlased, ravimitööstuse ja ravimiametite esindajad Euroopast, Aasiast, Aafrikast ja Ameerikast.

Ravimitest tingitud maksakahjustused moodustavad enam kui 10% kõigist ägeda maksapuudulikkuse juhtudest ning töögrupp usub, et uued juhendmaterjalid aitavad oluliselt vähendada ravimitest tingitud maksakahjustuse riske.