Kõige sagedamini prooviti või tarvitati kanepit .Foto: Vida Press
Toimetas Sirje Maasikamäe 21. august 2019 13:07
Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi on veerand Eesti täiskasvanud elanikest tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet. Samuti näitas uuring, et uimastid on seotud vaimse tervisega – tarvitajatel esines sagedamini depressiooni tunnuseid.

TAI avaldas 16–64-aastaste Eesti elanike uimastite tarvitamise uuringu raporti, mis kirjeldab hoiakuid uimastite tarvitamise suhtes ning eri uimastite, sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikut. Andmeid koguti 2018. aastal ja küsimustikule vastas üle 2200 inimese.

Pisut alla poole (42%) kardab sattuda vägivalla ohvriks kellegi teise uimastitarvitamise tõttu,  sagedamini tundsid seda naised. Enam kui kolmandik tundis isiklikult kedagi, kes tarvitab narkootikume ja ligi veerandile oli pakutud narkootilisi aineid proovimiseks.

Kui aastate jooksul on oluliselt kasvanud nende inimeste osakaal, kes hindavad iga päev suitsetamise ja purju joomisega seotud terviseriske suureks, siis kanepi proovimise ja regulaarse tarvitamisega seotud riski tervisele hinnatakse järjest madalamaks.

 Veerand Eesti täiskasvanud elanikest on tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet. Kõige sagedamini prooviti või tarvitati kanepit (24%), veel mainiti sagedamini stimulantide tarvitamist (6%), nagu amfetamiin, ecstasy ja kokaiin. Lisaks esineb mitme aine koostarvitamist: 15% kõikidest vastanutest elu jooksul ja 5% viimase aasta jooksul on tarvitanud samaaegselt mitut uimastit.

Kõige sagedamini tarvitati samaaegselt alkoholi ja kanepit. Samas märgiti, et narkootikumide tarvitamine on seotud mitmete probleemidega. Igal neljandal esines probleeme kodus või paarisuhtes ning igal seitsmendal oli majanduslikke probleeme või probleeme sõpradega. Lisaks toodi välja probleeme politseiga (13%) ja probleeme tööl, koolis või ülikoolis (9%). Terviseprobleeme esines alla 2% vastanutel.

Uimastitarvitamine on seotud vaimse tervisega –  mistahes uimastit tarvitanutel esines sagedamini depressiooni sümptomeid. Samas võib tekkida olukord, mil probleemide leevendamiseks otsitakse abi imastitest, kuid pigem tekitab see juurde nii tervise- kui muid probleeme.