Uudised

ASTMA JA ALLERGIA: Ida-Virumaa õhu saastatus rikub jätkuvalt laste tervist (3)

Toimetas Sirje Maasikamäe, 21. veebruar 2020 11:51
On oluline, et kohalikud perearstid mõistaksid haiguste diagnoosimisel piirkondlikku eripära ehk seoseid õhu saastatuse ja haigestumise vahel.Foto: Vida Press
Ida-Virumaal läbiviidud uuringu kohaselt mõjutab piirkonna õhu saastatus inimeste tervist: tervisemuresid tekitavad nii kohalik põlevkivitööstus kui ka kaugemalt tulev saaste.

Õhusaaste ja haiguste vaheliste seoste analüüsil selgus, et peamised haigestumist põhjustavad saasteained on benseen, peenosakesed ja eriti peened osakesed. Statistiliselt oluline mõju ilmnes eeskätt krooniliste haiguste nagu astma ja allergia kujunemisele ning lapsepõlves põetud kopsupõletiku või bronhiidi esinemisele.

Samal teemal

Välisõhu saasteainete kontsentratsioonide modelleerimiseks kasutati Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi tarkvaralist lahendust Airviro. Saasteainete modelleerimine näitas, et suurimad benseenisisaldused on Narva ümbruses, Narvast läände jäävatel aladel ning Jõhvi kandis.

Uuringu osana läbiviidud küsitlusest 3.–4. klassi õpilaste ja nende vanemate hulgas selgus, et Ida-Virumaa elanikud peavad õhusaaste probleemi palju olulisemaks kui ülejäänud Eesti elanikud. Üle poole 1041 vastanust hindas õhu saastatusest tulenevat ohtu endale või perele suureks või väga suureks ning iga kuues pidas õhu saastatust talumatult häirivaks.

Uuringu tulemuse kohaselt peaksid põlevkivisektori tööstusettevõtted lisaks senistele vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja teiste põhisaasteainete vähendamisele keskenduma enam ka benseeni ja eriti peenete osakeste piiramisele.

Lapsevanemad peaksid kaebuste ilmnemisel pöörduma arsti poole ja hiljem jätkama lapse ravi isegi siis, kui lapse terviseseisund on paranenud. „On oluline, et kohalikud perearstid mõistaksid haiguste diagnoosimisel piirkondlikku eripära ehk seoseid õhu saastatuse ja haigestumise vahel,“ ütles Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Märten Lukk.

Uuringu autorite hinnangul on oluline jätkata laste tervise ja keskkonna saastatuse seoste uurimist ning informeerida elanikke keskkonna muutustest ning terviseprobleemide esinemise sagenemisest ja vähenemisest.

Uuringu tellis terviseamet ning viis läbi Tartu ülikool koos SA Eesti Keskkonnauuringute Keskusega, uuringut rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.