Pilt on illustratiivne.Foto: Kaitsevägi
Viljar Voog, Marvel Riik 16. märts 2020 21:28
Esmaspäeval kinnitati järjekorras teise kaitseväelase koroonaviiruse positiivne proov (esimene oli Kalevi jalaväepataljoni ajateenija). Kaitseväelane kurtis 11. märtsil halba enesetunnet, jäi haiguslehele ja viibib sellest ajast kodusel ravil, temaga koos teenistuses olnud isikuid on teavitatud.

„Oleme rakendanud mitmeid meetmeid, et vältida viiruse levikut kaitseväe linnakutes ja linnakutest välja või sisse,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti, kelle sõnul on kaitseväesisest viiruselevikut seni õnnestunud vältida.

Ettevaatusabinõuna on peatatud ajateenijate väljalubade väljastamine vähemalt 26. märtsini. Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda kaugtööle.

„Meil on olemas isoleerimise võimekus, me saame hakkama raviga. Meil on ka vastutus ajateenijate ees, kellele saame kaitseväes tagada majutuse, toitlustamise ja vajadusel meditsiinilise abi. Kui nad viibiksid linnakutest väljas, ei oleks see võimalik,“ ütles kolonelleitnant Lusti. 

Kaitsevägi jätkab oma tavapärases väljaõpperutiini, et saavutada püstitatud väljaõppeliste eesmärkide täitmine. Ülemate otsusel vähendatakse vajadusel väljaõpet läbivate üksuste suurust, et minimaliseerida haigestumisriski.

Ettevaatusabinõudena rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes on teistest eraldatud ruumides. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud kokku puutuda viirusekandjaga.