Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 14. jaanuar 2016 11:32
Täna lõpeb Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis projekt, mille kaudu said pikemat aega õe tööst eemalolnud kaasajastada rooste läinud teadmisi. Teoreetiline ja praktiline koolitus „Õed tagasi tervishoidu" andis võimaluse tuua tööturule tagasi 21 õde.

Viimastel aastatel on õdede väljaränne Eestist suurenenud ja paljudes tervishoiuasutustes ei jätku õdesid piisaval arvul. Üheks lahenduseks on tuua Eesti tervishoidu tagasi õdesid, kes on õe kutsetööst eemal olnud. Teoreetiline ja praktiline koolitus „Õed tagasi tervishoidu" andis võimaluse tuua tööturule tagasi 21 õde, kes ei olnud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ega töötanud õena.

„Tegemist oli ainult võitjate projektiga. Kõrgkoolil on hea meel, et saime omalt poolt senisest veidi erineval moel panustada juba kroonilise õdede puuduse leevendamisse, koostada vastav õppekava ning see motiveeritud õppijatega ellu viia," ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp.

„Pikemat aega õe tööst eemalolijad said läbitud kursuse kaudu kaasajastada aastate jooksul võib-olla natuke rooste läinud teadmisi, samal ajal harjutada vajalikke käelisi oskusi tänapäevaste vahenditega ja saavutada seejuures piisav vilumus. Eesti riik on saanud tagasi kindla käe ja meelega õed, kes tahavad tervishoidu tagasi pöörduda. Kõike seda tehti patsiendi heaks," lisas Kristi Puusepp.

Õpe, mahus 30 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti, toimus septembrist detsembrini ja õppeajal maksti osalejatele stipendiumi. Projekti rahastas ja kutsus ellu Sotsiaalministeerium.