Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 18. veebruar 2016 10:17
Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumine püsib endiselt kõrgel tasemel ning on veidi suurenenudki - aasta kuuendal nädalal pöördus arstide poole 7751 haigestunut, neist 42  protsenti olid lapsed. Eelmisel nädalal suri gripi tõttu ka veel üks inimene. 

Terviseameti teatel on haigestunute hulgas kõige enam koolilapsi. Haigestumus kasvas vanemaealiste inimeste hulgas, teistes vanusrühmades püsis haigestumine samal tasemel või langes. Eesti keskmisest suurem oli haigestumus Harjumaal, Ida-Virumaal, Narvas, Jõgeva-, Lääne- ja Tartumaal.

Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal hakkas pisut langema jäädes 70 protsendini (6.nädal 77%), samas kahekordistus  RS-viirusega seotud haigestumiste arv (14,4%), mis oli väikelaste, kuni 4-aastaste hulgas haigestumuse kasvu põhjuseks.   

 

Laboratoorse kinnituse said eelmisel nädalal 248 gripiviirust, neist 129 olid A- ja 119 B- gripiviirus. Kõik täpsemalt määratletud A-gripiviirused olid A gripiviiruse alatüüp A(H1N1)pdm2009.

Kasvama hakkas RS-viirusega seotud haigestumiste osakaal (14%). Sellega seoses võib haigestumus gripilaadsetesse haigustesse säilida küllaltki kõrgel tasemel, eriti väikeste (alla 2-aastaste) laste seas.

Raskekujulised gripijuhud

E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud kokku 386 inimest, neist 60 protsenti on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat, 21 protsenti tööealised ja  17  protsenti vanemaealised patsiendid.

Alates jaanuarist on gripi tõttu intensiivravi vajanud kokku 29 inimest vanuses 29 – 91 eluaastat. Terviseametile edastatud andmete järgi oli eelnevalt terve vaid üks patsient (39. a),  kõik ülejäänud patsiendid  kuulusid riskirühmadesse. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Möödunud nädalal lisandus veel üks surmjuht. Inimene oli jaanuari lõpust alates intensiivravil, kus kõikidele kasutusele võetud ravimeetmetele vaatamata tema elu päästa ei suudetud.  Seitsme haigla andmete põhjal on gripi tõttu surnud kuus inimest vanuses 53 - 91 eluaastat.  Kõik kuulusid riskirühmadesse.  

 

Mis seis on Euroopas?

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel  loetakse haigestumuse intensiivsust väga kõrgeks Makedoonias,  Soomes, Venemaal ja Ukrainas, kõrgeks Valgevenemaal, Iirimaal ja Kreekas.

Keskmiseks hindavad grippi haigestumise intensiivsust 15 riiki, lisaks Eestile ka Belgia, Bulgaaria, Tsehh Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, Luksemburg, Poola, Holland, Rumeenia, Slovakkia, Rootsi, Šveits, Šotimaa ja  Türgi.

Madalaks hindab haigestumuse 13 riiki: Horvaatia, Serbia, Leedu, Itaalia, Ungari, Taani,  Küpros,  Portugal ja Inglismaa.