Uudised

VINGE VÄRK: Tartu teadlased said üle miljoni euro ravimite tootmiseks vajaliku tehnoloogia väljaarendamiseks (5)

Toimetas Silja Paavle, 29. veebruar 2016 18:20
Icosageni labor Tartus. Foto: MARGUS ANSU
Tartu ülikooli spin-off-ettevõte Icosagen Cell Factory sai 1,2 miljonit eurot toetusraha bioloogiliste ravimite tootmiseks vajaliku tehnoloogia välja arendamiseks, mille abil oleks tulevikus võimalik vähendada ravimiarenduse aega ja kulusid.

Toetusraha on Euroopa Komisjoni teadusprogrammi "Horisont 2020" mainekatele ettevõtetele suunatud innovatsioonigrant. Toetuse saamiseks oli konkurents väga tihe: möödunud aasta 25. novembriks valiti 1090 laekunud taotlusest välja 30 projekti.

Samal teemal

„Nimetatud uudsest tehnoloogiast saab väärtuslik lisa Icosagen Cell Factory tehnoloogiaportfelli, kuhu kuuluvad juba tehnoloogiad bioloogiliste ravimikandidaatide arendamiseks ja väikesemahuliseks tootmiseks,“ ütles Icosagen Cell Factory tegevjuht, Tartu ülikooli biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustav.

Icosagen Cell Factory alustas 2015. aastal turu-uuringu ja tegevusvabaduse analüüsiga – see oli esimene faas ettevõtte laiemast, tulevikku suunatud arendusprogrammist. Esimene faas teostati koostöös Invent Baltics konsultantidega ja seda kaasrahastas Euroopa Komisjon. Järgmine faas on tehnoloogia arendusprojekt, mis algab 2016. aasta kevadel.

Ettevõttes Icosagen Cell Factory toodetakse rekombinantseid antikehi (recombinant antibody) ja rekombinantseid valke (recombinant protein), mida kasutatakse nii valguliste ravimikandidaatidena kui ka diagnostikas. Ettevõttes arendatakse samuti küüliku, kana ja hiire monokloonseid antikehi, kasutades selleks otsest kloonimist B-rakkudest. Icosagen Cell Factory juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele, järgitakse hea laboritava nõudeid.

Invent Baltics on Euroopa Liidu Innovatsioonifondi projektides ("Horizon 2020", 7. raamprogramm, "EUREKA EUROSTARS") nõustanud enam kui 70 positiivse vastuse saanud projektitaotlust. Selle tulemusel on ligikaudu 20 riigis tegutsevad kliendid saanud oma projektidele rohkem kui 150 miljonit eurot toetusraha.

OÜ lcosagen Cell Factory asutati 2005. aastal Quattromed AS-i tütarettevõttena. Selle nimeks sai algselt OÜ Rakuvabrik. Seejärel muudeti OÜ Rakuvabriku nimi Quattromed Cell Factory OÜ-ks ja alates 2. märtsist 2009 sai uueks ärinimeks lcosagen Cell Factory OÜ.

Äriühingu põhitegevuseks on terapeutiliste valkude tootmisteenuse osutamine vastavalt klientide tellimusele, uute tehnoloogiate välja töötamine, rakuliste testsüsteemide välja töötamine ravimiarenduseks ning välja töötatud tehnoloogiate turustamine (litsentsimine ja teenustööde osutamine).

2015. aasta lõpu seisuga on Icosagen Cell Factory OÜ litsentseerinud QMCF tehnoloogia ligi kümnele koostööpartnerile. QMCF tehnoloogiaplatvormi kaitsev intellektuaalomand kuulub täielikult lcosagen Cell Factory OÜ-le ning selle varalisi õigusi kaitsvad patendid Euroopa Liidu riikides, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas ja Jaapanis.

Samal teemal

20.01.2019
Akadeemik Mart Ustav: teadusele antud raha kulub pangalaenudele, remondiks jne. Probleem on, et inimesed, kes laboris töötavad, on ikka rahastamata
16.09.2014
Eesti firma hakkab koostöös soomlastega välja töötama Ebola viiruse ravimit
14.01.2013
Loe, mida suurt on korda saatnud uued Tartu aukodanikud!
07.03.2006
Jätkub HIV-vaktsiini katsetamine