Uudised

Esimesed liikumispuudega kogemusnõustajad on valmis teenust pakkuma (4)

Silja Paavle, 17. märts 2016 14:02
Foto: PantherMedia / Scanpix

„Teame, kui vajalik on kogemusnõustamise teenus puudega inimeste töölerakendumisel töövõimereformi raames ja teame ka seda, et nõudlus teenuse järele on suurem kui töötukassa ja teised asjaomased organisatsioonid suudavad pakkuda. Seepärast on mul koolitajana väga hea meel, et 18. märtsil saab esimene kogemusnõustajate täienduskoolituse õppekava läbinud liikumispuudega kogemusnõustajate õpperühm kutsetunnistused, “ ütles koolitaja Tiia Tamm. „Kõik need inimesed on väga võimekad ja motiveeritud kogemusnõustamisteenuse pakkujad. Usun, et nad annavad oma teadmiste-oskuste ja hoolivusega olulise panuse puudega inimeste tööhõive ja toimetuleku edendamisel.“

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt käesoleva aasta 1. veebruarist–18. märtsini läbiviidud kogemusnõustaja täienduskoolituse õppekava „Kogemusnõustaja koolitus“ maht oli 117 akadeemilist tundi, millest praktika moodustas 84,5 tundi.

 Õppekava läbinud tunnevad ja teavad sotsiaalala eetikakoodeksit, valdkonna taastumisteooriaid, nõustamis- ja kriisiteooriaid ning kogemusnõustamise valdkonnaga seonduvaid ravi-, rehabilitatsiooni-, tööturu- ja toetavate teenuste süsteeme (sh kogemusnõustamise teenuse kirjeldust ja teenuse finantseerimise korda sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames).

Samal teemal

11.02.2016
Lastefond võttis kliinikumi kogemusnõustamise rahastamise ajutiselt enda kanda
26.04.2015
HULGISKLEROOSI DIAGNOOS 20AASTASENA: "Tunnen iga päev hirmu, et haigus võib hullusti välja lüüa."
15.04.2015
Tasuta teenused narkosõltlastele ja nende lähedastele Tartus
27.07.2013
Puuetega laste vanematele pakutakse kogemusnõustamist