Foto: TEET MALSROOS
Silja Paavle 4. oktoober 2016 11:35
Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku noorukite osakonnal täitus 15 tegevusaastat. Osakond on mõeldud riskikäitumisega noorukitele vanuses 11-18 aastat.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et 15 aastat tagasi loodi Lastehaiglas sõltuvushäiretega noortele eraldi raviüksus, sest suureks probleemiks oli saanud noorte uimastikasutus. „Kahjuks on selle 15 aasta jooksul aga laste vaimse tervise häired aina sagenenud. Nende tõsiste probleemide tõttu oli seda tööd tarvis aina laiendada ja süvendada. Täna tuleb väga kõrgelt hinnata nende inimeste ettenägelikkust, kes 15 aastat tagasi tulevikku ette nägid ja noorte vaimse tervise probleemidega süvendatult tegelema asusid. Täna on tegemist väga vajaliku üksusega, mis tegeleb noorte vaimse tervise probleemidega terviklikult“, ütles Merike Martinson

Vaimse tervise häired moodustavad enam kui neljandiku Euroopa haiguskoormusest. Riskikäitumise all mõistetakse kõiki selliseid käitumisviise, mis ohustavad nooruki füüsilist või psühhosotsiaalset arengut. Mida parem on laste hinnang koolikliimale ja mida paremad on tema suhted vanematega, seda vähem riskivalt lapsed käituvad, kinnitavad erinevad terviseuuringud. Eesti koolilaste tervisekäitumine on  hetkel Euroopa kehvemate hulgas ning vajadus psühhiaatrilise abi järele  on pidevalt kasvanud.

Alates eelmise aasta sügisest kolis osakond uutesse ja avaramatesse ruumidesse Laste Vaimse Tervis Keskuses. Noorukite osakonnas on kuus voodikohta, palatid on ühe- ja kahekohalised. Noorukite kasutada on veel spordisaal, erinevate võimalustega mänguväljak ja  puhkeruum ühistegevusteks. Neil on võimalus kaasa rääkida oma keskkonna mugavamaks ja isikupärasemaks muutmisel, võimalus valida erinevate vaba aja tegevuste vahel.

Osakonda suunamise aluseks on noore käitumisprobleemid, raskused koolis, s.h. õpiprobleemid ja koolikohustuse eiramine, sõltuvusainete tarvitamine või selle kahtlus, ennasthävitav käitumine, kohanemisreaktsioonid ning tundeeluhäired. Ravimeeskonda kuuluvad psühhiaater, psühholoog, pereterapeut, õed ja noorsootöötajad, loovterapeudid, sotsiaaltöötaja ning vajadusel ka muude erialade spetsialistid.

Keskmiselt veedavad noored osakonnas 10-14 päeva. Igapäevase töö osaks on ühistegevused noorukitega koos käitumise vaatlemisega, vajalike uuringute - nii meditsiiniliste kui ka psühholoogiliste  läbiviimine ning erinevate psühhoteraapiate rakendamine. Meeskonna eesmärgiks,  lisaks ravile  ja diagnostikale, on luua toetav ja turvaline keskkond, pakkuda ea- ning võimetekohast tegevust ja võimalust oma probleemidega tegeleda. Oluliseks osaks päevaplaanist  on osalemine haiglakooli õppetöös,  et taastuks normaalne igapäevane rutiin ja õpiharjumused.  Osakonna eripäraks on tihe võrgustikutöö ning infovahetus kõigi osapoolte vahel.

Vaadates tagasi osakonna loomise algusesse, siis üheksakümnendate lõpus süvenes vajadus sõltlaste osakonna järele, sest üledoosi saanud lapsi polnud haiglaravi järel kusagile saata. 2001. aastal rajati lastehaigla neuroloogiaosakonna juurde Soome eeskujul psühhiaatriaosakond sõltuvushäiretega lastele Tiina Keldrima juhtimisel. Algusest oli kohe selge, et tööpõld on laiem ning tegelikult on vaja multidistsiplinaarset keskust. 2004. aastal loodi psühhiaatriateenistus, mille juhatajaks sai Anne Kleinberg, kes asus Laste Vaimse Tervise Keskuse visiooni edasi arendama. 2011 septembris etendasid senisest võitlusest väsinud ent lootusrikas psühhiaatriaosakond oma 10. sünnipäeval Vanalinna muusikamajas pantomiimi „Kitsas!“. Esimesest reast jälgis toimuvat toonane sotsiaalminister Hanno Pevkur. 2012. aasta sügisel saab selgeks, et uued ruumid ja uus keskus tuleb.

Laste Vaimse Tervise Keskus kerkis Norra finantsmehhanismi rahvatervise programmi toel ning selle enam kui 6,6 miljoni eurosest kogueelarvest 3 542 179€ on Norra riigi toetus, 624 750€ Eesti riigi kaasfinantseering ning ülejäänu haigla omafinantseering.