Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 23. november 2016 12:50
18. novembril 2016 tunnistas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) Zika-viirusnakkuse levikuga seotud rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorra lõppenuks

Käesoleva aasta veebruaris WHO poolt välja kuulutatud hädaolukorra põhjuseks oli vajadus rahvusvaheliselt koordineerida seire- ja tõrjemeetmete rakendamist.  Zika-viirusnakkus levis ulatuslikult Kesk- ja Lõuna-Ameerikas mis võis põhjustada võimalikke lootekahjustust – mikrotsefaaliat, muid närvisüsteemi väärarenguid ning halvatusega lõppeda võivat  Guillain-Barré sündroomi.

Zika-viirusnakkuse levik jätkub riikides, kus on Zika viirusi levitavaid Aedes liiki sääski (sh A. aegypti ja A. albopictus). Haigestumine on vähenenud riikides, on rakendatud intensiivseid tõrjemeetmeid.

WHO teatas, et Zika viiruse ja sellega seotud tüsistuste tagajärgede välja selgitamine vajab  edaspidiseid uuringuid ja reguleerimismehhanismi, kuid Zika-viirusnakkuse levik ei kujuta endast enam rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorda, mis on seotud Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (IHR 2005) mõistega. Vaatamata rahvusvahelise hädaolukorra lõppenuks tunnistamisele jäävad jõusse WHO poolt kehtestatud soovitused reisijatele, eeskätt rasedatele või rasedust kavandavatele naistele.