Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikFoto: Ida-Tallinna keskhaigla
Silja Paavle 17. märts 2017 14:05
„Arstidel on tänu võrgustikku kuulumisele oluliselt lihtsam juurdepääs kaasaegsetele diagnostika- ja ravivõimalustele ning see on omakorda kasuks patsientidele, kes saavad keskuste ja arstide omavahelise koostöö abil kõrgeima kvaliteediga ravi,” selgitab Ida-Tallinna keskhaigla silmakliiniku juhataja Artur Klett, et üle-Euroopalisse haruldaste haiguste võrgustikku kuulumine on kasulik nii meditsiinitöötajatele kui ka patsientidele. 

Euroopa Komisjon akrediteeris Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku haruldaste silmahaiguste ning Tartu Ülikooli kliinikumi haruldaste luuhaiguste ja endokrinoloogiliste haiguste võrgustikku.

Haruldaste haiguste võrgustik ehk täpsemini Euroopa Referentsvõrgustik (European Reference Networks) loodi Euroopa Komisjoni ettepanekul ja eestvedamisel pea kolm aastat tagasi, et aidata ja toetada neid inimesi, kes võitlevad tavapärasest keerulisemate haigustega. Patsiendid, kelle meditsiiniline seisund nõuab spetsiifilisi teadmisi või ressursse, saavad nimetatud võrgustiku kaudu parema juurdepääsu diagnoosimisele ja ravile. Samuti hoolitsetakse selle eest, et saadav teenus oleks kvaliteetne, kättesaadav ja kulutõhus. Võrgustikud on ette nähtud katma erinevaid haruldaste haigustega seotud meditsiinivaldkondi, kus eksperte on vähe.

Läinud aasta sai Euroopa Referentsvõrgustike liikmeks haruldaste silmahaiguste valdkonnas Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik.

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhataja dr Artur Kletti sõnul on säärane tunnustus süsteemse ja pikaajalise töö tulemus. „Veerandsaja aasta jooksul on sellesse protsessi olnud kaasatud kogu kliiniku kollektiiv. Meil on olemas pikaajalised kogemused haruldaste silmahaiguste ravis ja diagnostikas, oleme olnud 24 aastat Balti Silmaonkoloogia Keskus, oleme tunnustatud Euroopa Oftalmoloogianõukogu akrediteeringuga silmakliinikuna, mis annab meile õpetava kliiniku staatuse ning õiguse koolitada Euroopa oftalmoloogia eriala spetsialiste,” kirjeldab Klett.

Haruldaste haiguste võrgustikku kuulub 24 asutust Euroopa 26 riigist. Võrgustikes on kindel ning kontrollitud ring konkreetsete erialade parimaid ekspertkeskuseid, kus on võimalik saada ekspertide nõu ja abi ning vajadusel saata sinna ka oma patsient.

Euroopa Liidu direktiivist lähtuvalt peaksid Euroopa Referentsvõrgustike liikmed vastama järgmistele kriteeriumitele: omama teadmisi ja kogemusi, et diagnoosida, jälgida ja käsitleda haruldasi haigusi, toetudes tõenduspõhisele praktikale; järgima multidistsiplinaarset lähenemist; pakkuma kõrgetasemelisi eriteadmisi ja olema võimelised koostama tõenduspõhiseid praktikale toetuvaid ravijuhiseid, rakendama tulemusnäitajaid ja kvaliteedikontrolli; andma oma panuse teadustöösse; korraldama õppe- ja koolitustööd; tegema tihedat koostööd teiste pädevate keskuste ja võrgustikega nii riiklikul kui ka rahvusvahelised tasandil.