Keha

Magneesiumipuudus võib suurendada luumurdude riski 

Silja Paavle, 10. mai 2017 14:50
Foto: PantherMedia / Scanpix
Magneesiumipuudus võib suurendada luumurdude riski, väidavad Kuopio ja Bristoli teadlased. . 

Sellele tulemusele jõuti uuringus, mille käigus jälgiti 2245 keskealist meest vanuses 42-61 aastat, kellel Kuopio isheemiatõve uuringu raames oli määratud magneesiumi tase seerumis, vahendab meditsiiniportaal Med24. Hinnati reieluu-, õlavarreluu- ja kodarluumurdude esinemist. Keskmiselt 25,6 aastat kestnud jägimisperioodi vältel tekkis kokku 123 luumurdu. 

Samal teemal

Leiti, et madal seerumi magneesiumi tase oli meestel luumurdude riskiga mittelineaarselt seotud. Kõige tugevam seos oli reieluukaela murruga. Kõrge seerumi magneesiumiga meestel oli murru risk 44% väiksem. Väga kõrge seerumi magneesiumiga meestest (1% uuritavatest ehk 22 meest, kellel oli magneesiumi tase seerumis >2,3 mg/dL) mitte ühelgi ei esinenud jälgimisperioodi jooksul luumurdusid. 

Sama uuringu raames püüti välja selgitada ka seost luumurdude ja toidust saadava magneesiumi vahel. Seost ei leitud – see on kooskõlas varasemate uuringutega. Toidu või veega saadava magneesiumi koguse suurendamine ei pruugi automaatselt veres magneesiumi taset tõsta, eriti seedetrakti haigusi põdevatel isikutel või eakatel, kes tarvitavad magneesiumi ainevahetusse sekkuvaid ravimeid.

Uuringu autorid oletavad, et toidulisandite võtmine võib olla tõhusam seerumi magneesiumitaseme tõstmise viis. 

Uurijad rõhutavad oma töö tulemuste tähtsust rahvatervise aspektist ja märgivad, et enamikul eakatel ja keskealistel inimestel, kes on kõrgenenud luumurdude riskiga, on ka madal magneesiumi tase seerumis. Magneesiumipuudus on aga asümptomaatiline ja selle suhtes ei skriinita inimesi rutiinselt.