Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 4. september 2017 09:34
„Ravimite kättesaadavus puudutab väikeriikide kõrval ka suuremaid riike, sest ravimite turustamisel tekkinud tarnehäirete eest ei ole ka nemad kaitstud,“ lausub ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Ravimiameti peadirektori Kristin Raudsepa sõnul ootavad patsiendid õigustatult, et ühtviisi kättesaadavad oleksid nii uued ja innovaatilised kui ka vanemad ravimid. Seetõttu on kättesaadavus põhiteema ka Tallinnas 5.-7. septembril kohtuvate Euroopa ravimiametite juhtite koostöövõrgustiku kohtumisel. 

„Peame mõtlema sellele, kuidas ravimitele müügiloa andmise protsessi ladusamaks muuta, kuidas edendada nende ravimite, millel on juba Euroopa Liidus müügiluba, müügilubade taotlemist riikides, kus neid veel ei turustata, aga nende järele on vajadus,“ lisas Raudsepp.

Kohtumisel tulevad arutlusele ka võimalikud lahendused: näiteks aitaks olukorda parandada liikmesriikide omavaheline tõhusam teabevahetus tarnehäiretest, samuti tootja suurem vastutus ravimite turustamise planeerimisel. Ravimite kättesaadavuse parandamisel tuleb kasutada ka digitaalseid võimalusi, näiteks e-pakendi infolehe arendusi,“ tutvustas Raudsepp.

Olulisi teemasid on laual veelgi: „Näiteks järelevalve tugevdamine, et seaduslikku müügiahelasse ei satuks võltsravimid ja ravimite turvamärgiste uue süsteemi rakendamine. Samuti kliiniliste uuringute uue määruse rakendamine, regulatoorsete tegevuste optimeerimisvõimalused ja koostöö tõhustamine ravimiametite võrgustikus, ka  Brexiti võimalik mõju,“ lisas Raudsepp. 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil toimub ravimiameti korraldamisel ja osalusel üheksa kohtumist. Sarja avab Euroopa ravimiametite juhtide koostöövõrgustiku kohtumine.