Hambaarstide liidu president Marek VinkFoto: TIINA KÕRTSINI
Marek Vink, Eesti hambaarstide liidu president  17. november 2017 13:30
Uus täiskasvanute hambaravi hüvitise süsteem vähendab mitu korda teenuse kättesaadavust, võtab patsiendilt õiguse valida endale raviarst ja kliinik ning langetab hüvitise eest saadava teenuse kvaliteeti suure sammu võrra 

Õhtulehes ilmunud Eesti haigekassa artikkel lubab, et uuel aastal ühtlustatakse hambaravi teenuse kättesaadavust ning jälgitakse paremini teenuse kvaliteeti. Tegelikkus on aga see, et hambaravi kättesaadavus hoopis väheneb, kuna inimesed saavad käia ainult nende arstide juures, kes on liitunud uue hambaravihüvitise süsteemiga. Praegusel hetkel on liitunuid vaid veerand olemasolevatest teenusepakkujatest ning liitunud ei ole ükski suurem erakliinik. 

Miks see nii on?

Väljapakutud täiskasvanute hambaravisüsteem on selline, mis soosib osasid Eesti elanikke diskrimineeriva hambaravisüsteemi teket, mis alandab hambaravi keskmist kvaliteeti ja lõhub ning laastab kõrgetasemelise hambaraviteenuse turgu.

Eesti hambaarstidele ja patsientidele surutakse peale riiklikult reguleeritud hinnakirjadega madalama kvaliteediga raviteenuse sisseviimist, kus patsient saaks käia ravil mitte oma eelistatud kliinikus, vaid riigi lepinguliste partnerite juures, kes on orienteeritud riigi poolt tellitud odavama teenuse osutamisele.

Kuna hüvitise eest saab teenust osutada ainult riiklikult kontrollitud hindadega, siis saab endale sellise teenuse osutamist lubada ainult kliinik, kus ei ole investeeritud tehnoloogiasse, kompetentsi, koolitustesse, töökeskkonda ja  klienditeenindusse. 

Samuti on riigi poolt tehtud uus kord selline, mis soosib ülehelikiirusel hammaste ravimist ja suuri mahte. Riik on otsustanud hakata mahu pealt maksma kliinikutele preemiat: mida kiiremini töötad, seda suurem on preemia. Kui muu maailm liigub patsiendi ravitulemustel põhineva rahastamise suunas, siis meil soovib riik rajada tehaseid, kus inimeste suu- ja hambatervist parendataks konveiermeetodil 

Artiklis välja toodud hambaproteeside hüvitamise korra muutmine tähendab seda, et kui varasemalt sai inimene kasutada hüvitist vabalt valitud arsti juures, siis uuest aastast saab ta seda teha ainult haigekassa lepingupartnerite juures, kes on nõustunud haigekassa kehtestatud hindadega.

Kuna liitunute arv on väga väike, siis  valdav enamus patsiente ei saa uuest aastast oma senise arsti juures proteesihüvitist kasutada. 

Hambaarsti suhe oma klientidega on pikaajaline ja vastastikusel usaldusel põhinev. Riik lõhub nüüd selle suhte. 

Kuigi uus hinnakiri jõustub juba 1. jaanuarist, ei ole haigekassa proteeside ja sealhulgas ka laborihinnakirja Eesti hambaarstide liidule veel tutvustanud, mistõttu pole mõeldav, et 1. jaanuarist hakkaks kehtima hambaarstide poolt aktsepteeritav hinnakiri.

Kuna hambaarstid ei tea, mis saab olema haigekassa poolne teenuse hind, ei saa nad hetkel ka lepinguid sõlmida. See aga tähendab seda, et kui inimene vajab uuel aastal proteese ning soovib saada haigekassa poolt kehtestatud hüvitist, siis sisuliselt on see teenus talle kättesaamatu, kuna prognoositav liitunud arstide protsent saab olema väga väike.