Eesti Perearstide Seltsi juht Le VallikiviFoto: Mihkel Maripuu / Postimees
Ohtuleht.ee 30. november 2018 22:01
Eesti Perearstide Selts saatis poliitikutele pöördumise üheksa soovitusega, kuidas muuta tervishoid inimekesksemaks.

1. Tervena elatud aastad peavad saama kindla aluse juba lapseeast

Juba lasteaias peab algama tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamine ning vaimse tervise probleemide ennetus ning varajane märkamine. Tuleb luua kasutajasõbralik infovahetusplatvorm, mida saavad kasutada lapsevanemad, tervishoiutöötajad, õpetajad ja lastekaitsetöötajad. Lapsevanemale peab olema riiklikult tagatud mugavalt kättesaadav teaduspõhine ja tänapäevasel kujul info terve lapse vajaduste, toitumise, vaktsineerimise, liikumise jms kohta. Arstid vajavad laste vaimse tervise probleemide lahendamiseks e-konsultatsiooni rakendamist lastepsühhiaatrias.

2. Igal inimesel peab haiguse korral olema õigus jõuda õigel ajal õige arsti juurde

Perearstil peab olema võimalus inimese tervist põhjalikult uurida ilma, et ta peaks muretsema liigsete kulutuste pärast – seetõttu tuleb uuringufondi suurendada. E-konsultatsiooni võimalused peavad laienema kõikidele erialadele ja kõigile Haigekassa lepingupartneritele.

3. Igal inimesel peab olema juurdepääs oma perearstile ja igal perearstil peab olema inimese jaoks aega

Perearstinimistu piirsuurus peab olema 1600 inimest. Perearsti töövahendid, sealhulgas infosüsteemid, peavad olema tänapäevased ja kasutajasõbralikud ning tagama ka patsiendiohutuse.

4. Perearstiabi kättesaadavus tuleb tagada ka maapiirkondades

Väljaspool Tallinna ja Tartut tööle asuva perearsti lähtetoetust tuleb kahekordistada ning maapiirkonnas töötava perearsti baasraha peab olema oluliselt kõrgem ja motiveerivam kui linnaarsti oma.

5. Vaesus on väga suur terviserisk. Perearstiabi ja sõeluuringud peavad olema kättesaadavad kõigile inimestele

Universaalne kindlustuskaitse peab laienema vähemalt esmatasandile. Kogu elanikkond peab olema sõeluuringutega kaetud. Vajalik on kiire ja lihtne infovahetusplatvorm sotsiaaltöötajate ja tervishoiutöötajate vahel.

6. Kõige haigemad inimesed vajavad kõige enam hoolt

Mitme kroonilise haigusega inimesed tuleb üles leida ja nende mured lahendada juba enne tüsistuste väljakujunemist. Jätkuma peab Maailmapanga poolt alustatud mitme kroonilise haigusega inimeste personaalse jälgimise programm. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond peavad olema lõimitud juba enne probleemide teket.

7. Ükski inimene ei pea kartma elada ja surra hooldekodus

Nii hooldekodu elanikele kui ka kodus elavatele vanuritele peab olema tagatud kvaliteetne meditsiiniabi ja inimväärne kohtlemine.

8. Tuleb väärtustada õdesid kui kõrgelt haritud ja väga olulisi meeskonna liikmeid nii pere- kui eriarstiabis

Õdede iseseisevat tööd tuleb soodustada kõikides meditsiinivaldkondades. Tagatud peab olema õe pädevuse laienemine nii iseseisvate vastuvõttude kui ka retseptide, saatekirjade, tõendite ja töövõimetuslehtede väljastamisel.

9. Digilahendused peavad töötama inimeste tervise heaks

Riiklikult peab olema tagatud hästitoimiv ning tänapäevane infosüsteem perearstiabis. Inimesel peab olema mugav juurdepääs enda terviseandmetele ning inimesel peab olema võimalus kasutada e-tervise teenuseid ka nutitelefoni abil. Patsiendiportaalist peab saama alguse inimese tee arsti juurde.

Samal teemal

Kommentaarid  (16)

v 17. detsember 2018 11:13
Mida pole õppida tahtnud ,see ka kariatab, Vale diagnoose saades seadsin eesmärgiks leida need targad ,kes aitavad terveneda.Kellel tahe terveneda ,leiab tervendaja .Ära kuulata iga tarkus ,mis viib sihile. https://www.youtube.com/watch?v=tJiQdMcc3tU
Tasulisse 7. detsember 2018 13:08
saab paari päevaga.100 EU läks koos rohtudega nahaarstil kuid olukord sama mis enne arsti.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS