Paljudes riikides on märgatud, et laias valikus kasutusele tulnud veipimisseadmed, suitsu- ning tubakavabad tooted hoopis suurendavad suitsetamise populaarsust ja seda just noorte hulgas.Foto: Vida Press
Anna-Liis Kulpas, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist 26. oktoober 2020 09:22
Kuna suitsetamine kaotab populaarsust, siis panustab tubakatööstus suuri summasid uute toodete arendamisse, luues tervislikuma alternatiivi kuvandit. Tegelikult ei huvitu tubakatööstus suitsetamisest loobujatest, vaid eesmärk on leida endale uusi kliente.

Tubaka suitsetamine on peamine ennetatav surma ja haiguste põhjus kogu maailmas, mille tagajärjel sureb üle seitsme miljoni inimese aastas. 87 protsenti suitsetajatest on aeg-ajalt mõelnud lõpetamisele. Suur osa inimesi suudab suitsetamisest iseseisvalt loobuda, kuigi selleks on vaja tugevat enesekontrolli võimet ja enamasti ei õnnestu see kohe esimesel katsel.

Loobujate kõrval näevad oma võimalust alternatiivsete tubakatoodete tootjad ja turundajad, pakkudes suitsetamisest loobumiseks lihtsaid ja meeldivaid võimalusi e-sigarettide, kuumutatavate tubakatoodete ja nikotiinipatjade näol.

"E-sigaret, nikotiinipadjad ja kuumutatavad tubakatooted ei ole suitsetamisest loobumise tõenduspõhised vahendid," ütleb Anna-Liis Kulpas, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist. Foto: TAI

Alternatiivsed tubakatooted ei täida lubadusi

E-sigaret, nikotiinipadjad ega kuumutatavad tubakatooted ei ole suitsetamisest loobumise tõenduspõhised vahendid. Sageli pakutakse uusi tooteid kui suitsetamisest loobumise vahendeid, kuid tegelikult on tegemist nikotiinisõltuvuse jätkamisega teisel kujul.

Kuigi need tooted ei sisalda tubaka põlemisega kaasnevaid aineid, et ole need tervisele ohutud. Aina enam tuleb juurde uuringuid, mis tõendavad, et nende tarvitajate hulgas on suurem haigestumine näiteks insulti, infarkti ja südame isheemiatõppe.

Ka puhas nikotiin ei ole lihtsalt sõltuvust tekitav aine, vaid sellel on eraldiseisvad mõjud rakutasandil. Nikotiin vähendab keharakkude võimet suruda alla kasvajate arengut, tagajärjeks on suurem oht vähi tekkeks.

Suitsetamisest loobumisel on oluline teadlikult muuta käitumuslikke rutiine ja harjumusi. Ka siin ei ole abiks e-sigaret ega kuumutatav tubakatoode, sest need matkivad suitsetamist kui sellist, alles jääb „suitsetamise liigutus“ ja samuti jätkatakse samade suitsetamiskohtade kasutamist.  Asendades ühe toote samalaadse alternatiivi vastu, ei muutu inimeste automaatsete harjumuste osas midagi ning see ainult pikendab sõltuvuses olemist.

Uuringud näitavad, et sageli ei suudeta sigareti tarvitamist alternatiivsete toodete abil maha jätta ja neid kasutatakse paralleelselt. See tähendab, et organismi satub lisaks tavasuitsule ka aineid, mida leidub teistes alternatiivsetes toodetes, ning nende koosmõjul võivad tekkida omakorda uued tervist kahjustavad ühendid.

Mis aitab nikotiivisõltuvusest vabaneda?

Nikotiinisõltuvusest aitavad vabaneda apteegis saadaval olevad nikotiinasendusravimid Loobumisefektiivsust saab suurendada nikotiinasendusravi preparaatide (nikotiininäts ja nahaplaaster) abil. Nende ravimite mõju on kontrollitud ja tõestatud juba enne nende müügilettidele lubamist ja nende õigel kasutamisel on need täiskasvanud inimesele ohutud ning ilma suurte kõrvalmõjudeta.

Nikotiinasendusravimid aitavad reguleerida nikotiinitaseme kiiret tõusu ja langust organismis. Nikotiinikogused, mis organismi jõuavad, on reguleeritud ja järk-järgult vähenevad, kuni inimene neid enam ei vaja. Selliselt saab inimene hakata oma harjumusi muutma, mis seni olid seotud suitsetamise rutiiniga, näiteks suitsupausidel käimine jms. Tavaliselt valitakse ravimitest ainult üks ning vajadusel on võimalik teha mitu loobumiskatset.

Tavaline ravikuur kestab 8–10 nädalat, millest esimesed neli päeva on kõige raskemad. Kui võõrutusnähud on väga häirivad või kaasnevad depressiooni nähud, tuleks pöörduda perearsti või tubakast loobumise nõustajate poole, kes tegutsevad haiglate juures üle Eesti. Raskematel juhtudel on võimalik loobujat toetada ka retseptiravimitega.

Alternatiivsed tooted – sõltuvuse algus või lõpp?

Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailmapank on juhtinud riikide tähelepanu sellele, et uued tubaka- ja nikotiinitooted hoiavad ülal nikotiinisõltuvust ning nende tarvitamine normaliseerib suitsetamist ühiskonnas. Nii on paljudes riikides märgatud, et laias valikus kasutusele tulnud veipimisseadmed, suitsu- ning tubakavabad tooted hoopis suurendavad suitsetamise populaarsust ja seda just noorte hulgas.

Ka Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute tulemused löövad häirekella, sest 11-aastastest noortest, kes on kunagi suitsetanud, ligi 70 protsenti alustavad suitsetamist just e-sigaretist. Lisaks sellele on elu jooksul e-sigaretti proovinud juba poistest 36 ja tüdrukutest 24 protsenti ning need protsendid tõusevad igal aastal. Kuigi tubakatootjad levitavad väiteid, et nende pakutavate toodetega on võimalik suitsetamisest loobuda, näitavad uuringud, et pigem on need alguseks uue põlvkonna nikotiinisõltuvusele.