Kaja KallasFoto: Robin Roots
Toimetas Hindrek Pärg, Annika Erg 8. märts 2021 21:20
Peaminister Kaja Kallas ütles esmaspäevaõhtuses "Aktuaalses kaameras", et valitsus otsustas riigi alates neljapäevast lukku panna. Uued piirangud jäävad kehtima vähemalt kuuks ajaks.

Kallas avalikustas, et värsketest proovidest on koroonaviiruse Briti tüve, mis levib poolteist korda kiiremini ja on erakordselt nakkav, leitud tervelt 98 protsenti.

"Teadusnõukoda kinnitas, et selle jõuline levik on põhjus, miks viimastel nädalatel nakatumine on tõusnud. Seetõttu tuleb kiiresti reageerida. Otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik," seletas Kallas.

Õppeasutused, sealhulgas algklassid, lähevad distantsõppele. "Tungiv soovitus on lapsi lasteaedadesse mitte viia. Lasteaiad saavad juhendi, kuidas korraldada tööd selliselt, et eesliini töötajate lapsed oleksid hoitud. Aga ilma vältimatu vajaduseta palume lapsi mitte aeda viia," ütles Kallas.

Kogu kaubandus, välja arvatud esmatarbekauplused ja toidupoed, jäävad suletuks, samuti kõik toitlustusasutused. Siseruumides pole lubatud sportimine ja väljas hakkab kehtima 2 + 2 reegel. 

"Piirangud kehtivad vähemalt kuu aega ja jõustada saame me neid alates neljapäevast," lisas Kallas. "See kõik on selleks, et vähendada kontakte ja katkestada nakkusahelaid."

Kallase sõnul peavad piirangud, arvestades praegust seisu, kindlasti vähemalt kuu aega jõus olema. Siis vaadatakse nakatumiskordaja langust ja haiglakohtade hõivatust ning siis otsustatakse, kas piiranguid leevendada.

"Praegu on oluline, et meditsiinisüsteem peaks vastu ja me suudaksime neid nakatumisi vähendada," rõhutas ta.

Kallas kinnitas, et piirangud on samasugused, nagu kevadise eriolukorra ajal, aga eriolukorda ei kehtestata.

"Jah, meil on sisuliselt eriolukord. Erinevus on selles, et me ei pea kehtestama eriolukorda, kuna reeglid on muutunud võrreldes kevadega just selleks, et neid piiranguid saaks kiiresti kehtestada. Sisuliselt meil on eriolukord. See, mis seis on Põhja-Eesti haiglates, on väga keeruline," rääkis Kallas.

Lasteaiad jäävad avatuks, kuid võimalusel ära last sinna vii

Kallas kinnitas hiljem sotsiaalmeedia vahendusel, et COVID-19 olukord Eestis on erakordselt kriitiline, sest nakatumine kasvab enneolematult kiiresti – ainuüksi viimase kahe nädalaga on nakkus kinnitatud 1,3 protsendil Eesti elanikest. 

"Värsked uuringud näitavad, et koroonaviiruse agressiivsem briti tüvi levib Eestis seni prognoositust tõsisemalt. Täpsemaid uuringud viiakse veel läbi, aga esialgsetel andmetel olid eelmisel nädalal Synlabis analüüsitud proovidest koguni ligi kolm neljandikku spetsiifiliste mutatsioonidega (ehk nn briti tüvi, LAV tüvi jm) ning nendest omakorda 98%)moodustas briti tüvi. Ka teadusnõukoda hindab, et briti tüve jõuline levik on ilmselt üks oluline põhjus viimaste nädalate nakatumise kasvu taga, sest see on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised. See seletab Eesti nakatumise kiiret kasvu," sõnas Kallas.

"Seda kõike arvesse võttes kogunes valitsus täna õhtul videoühenduse kaudu ja otsustasime, et me peame viiruse leviku peatamiseks oma riigi lähemaks ajaks lukku panema ja kinni panema kõik kohad, kus on inimestevahelised kokkupuuted," lisas ta. "Igaüks meist saab ja peabki andma oma panuse, et uusi nakatunuid juurde ei tuleks. Palun vähendame tugevalt omavahelisi kontakte, et nakkusahelaid katki lõigata!".

Piirangud kehtivad neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piiranguid leevendatakse siis, kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi toimepidevust. Esmaspäeval võttis valitsus vastu põhimõttelised otsused, homsel erakorralisel istungil on plaanis heaks kiita vastav korraldus.

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA JÄRGIMA KA ÕUES

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.

HARIDUS

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult ohutult korraldada.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud  riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED

Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid keelatakse esiliiga spordivõistlused. Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.

Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Sarnaselt kehtivale korrale ei laiene spordivõistluste piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, SPAAD, BASSEINID SAUNAD

Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes avalike ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema suletud spaad, basseinid, saunad, ujulad.

Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad avalikud koosolekud ja avalikud jumalateenistused, osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel  tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED

Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasamüük.

POED JA KAUBANDUSKESKUSED

Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.

Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.

Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse kliendile ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku ei puutuks.

TEENINDUSETTEVÕTTED

Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.

Ühtlasi otsustasid valitsuse liikmed, et seoses täiendavate piirangutega jätkub ka majanduskahjude hüvitamine valdkondadele, mis on COVID-19 kriisis kõige enam kannatada saanud.

Valitsuse kabinetinõupidamisest võtsid osa ka valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar, hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule, terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna seletas täpsemalt lahti piirangud, mis puudutavad haridusasutusi

"Nakatumisnäitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud. Teadlaste sõnul on koroonaviiruse Briti tüve levik Eestis tõusutrendis, mis tänase teadmise järgi levib kiiremini, sh ka laste seas. Ja tõesti, viiruse levik on kasvanud kõigis vanusegruppides, ka väikelaste hulgas. Me peame kõik oma kontakte vähendama," sõnas Kersna.

Sellest tulenevalt otsustas valitsus tänasel istungil kõigi teiste piirangute kõrval:

 • KOOLID: pikendatakse üldhariduskoolides, kutse- ja kõrgkoolides distantsõpet vähemalt kuuks ajaks. Distantsõppele suunduvad neljapäevast ka 1.- 4. klassid. Kui on võimalik ja soov, võib ka kolmapäevast. 
 • Kontaktõpe on lubatud haridusliku erivajadustega õpilastele.
 • Erandkorras on lubatud koolimajas kõiki ohutusnõudeid täites hariduslike tugiteenuste pakkumine, konsultatsioonid, praktiline õpe, eksamite tegemine. 
 • LASTEAIAD ja -HOIUD: lapsevanematel palutakse ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. 
 • Lasteaedadele ja lastehoidudele tulevad eraldi juhendid töö korraldamiseks.
 • HUVIHARIDUS: välitingimustes kogu huviharidus, -tegevus, sportimine, noorsootöö 2+2 grupis, sh juhendaja

Mida tehakse distantsõppe toetamiseks?

ÕPETAJAD ja KOOLID:

 • Õpetajatele on tööpäeviti kl 12-20 avatud psühholoogilise nõustamise tugiliin 735 0750, kus õpetajate kõnedele vastavad Rajaleidja ja Koolipsühholoogide Ühingu koolipsühholoogid. Peagi avaneb tugiliin ka vene keelt rääkivatele õpetajatele. 
 • Ministeerium on sõlmimas lepingut asendusõpetajatega õpetajate lühiajalisteks asendusteks.
 • Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilased on valmis tulema koolidesse ja lasteaedadesse abiõpetajateks/õpetaja abideks. Täna on valmisolekut näidanud 225 üliõpilast. Koolide/lasteaedade soovidest abilisi kaasata saab teada anda aadressil https://bit.ly/abisoovid
 • Koostöös Lastekaitse Liiduga aidatakse koole/peresid arvutitega. 1200 arvutid jõuavad koolideni ja sealt edasi lastele märtsi kuu jooksul. Tegeldakse lisavajaduse kaardistamisega.
 • Tegeldakse koostöös teadlastega koolikeskkondade ohutumaks muutmisega (ohutusmeetmed, ventilatsiooniga seotud teemad, kiirtestimised jne). Homme on Kersnal kohtumine koolipidajate, -juhtide ja teadlastega.
 • Jätkatakse õpetajate vaktsineerimisega. Alustatud on alushariduse töötajate vaktsineerimisega.

ÕPILASED ja LAPSEVANEMAD:

 • Koostöös ülikoolidega pakutakse järgmisest nädalast põhikoolilõpetajatele lisatuge matemaatikas ning abiturientidele eesti keeles, inglise keeles ja kitsas ning laias matemaatikas.
 • Kavandatakse suviseid õpilaagreid lastele ja noortele (õpilünkade tasandamine, sport ja kultuur).
 • Noortel vanuses 16-26 on võimalik saada vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Täpsem info: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/
 • Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, samuti on võimalus kasutada chati: https://www.lasteabi.ee/
 • Rajaleidja pakub E-R kell 10-14 e-nõustamist lapsevanematele teemadel, mis on seotud lapse probleemidega lasteaias või koolis. E-nõustaja töövälisel ajal saab jätta oma küsimuse kirjalikult. Täpsem info: https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Kersna tunnistas, et ees on keerulised ajad. "Mõistan, et kindlasti on pahameelt, väsimust ja pinget. Tegutseme distantsilt, aga siiski üksteist toetades, üksteist märgates ja üksteisest hoolides. Palun, ärge hoidke oma muret endale - jagage ja küsige abi. Kui ühiselt pingutame, siis saame kiiremini naasta võimalikult tavapärase elurütmi juurde," julgustas Kersna.

Kallas rääkis võimalikust riigi lukkupanekust juba esmaspäeva lõuna ajal

"Minuni on jõudnud info, et Eestis levib Covid-19 viiruse nn Briti tüvi ulatuslikumalt, kui siiani arvatud. Oluliselt ulatuslikumalt. Briti tüvi on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised, mis seletab ilmselt Eesti nakatumise kiiret kasvu. Kui see info, mida kontrollime, tõele vastab, siis tähendab see, et peame oma riigi lähemaks ajaks lukku panema," kirjutas peaminister Facebookis.

"Me ei ole veel selle viirusega elama õppinud nii, et saaksime oma igapäevaelu võimalikult ohutult jätkata, mistõttu on ulatuslikud sulgemised vajalikud. Loodame sel ajal, kui ühiskond on suletud, keskenduda vaktsineerimisele, et võimalikult palju inimesi haigusriskist välja tuua," sõnas Kallas ning tõi välja piirangud, mida peab vajalikuks kehtestada: 

- Õppeasutused, sh algklassid, lähevad distantsõppele, v.a erivajadusega lapsed ja nendega tegelevad õppeasutused ning põhjendatud erandid, mis tagavad laste koolides viibimise piiratud ja turvalises mahus.

- Juhend lasteaedadele ja lastehoidudele töö korraldamiseks ja tungiv soovitus vanematele mitte lapsi lasteaeda viia ilma vältimatu vajaduseta.

- Kogu kaubandus, v.a apteegid, toidupoed, loomapoed, prillipoed ja muu esmavajalik, tuleb sulgeda, lahti jääb vaid kauba väljastamine välitingimustes ning drive-in-müük.

- Toitlustus sulgeda, lahti jääb vaid toidu kaasamüük. 

- Sportimine ja huviharidus võimalik üksnes üksi, ilma treeneri või partnerita. Välitingimustes soovitame tungivalt rakendada inimestel nakkusohu vähendamiseks taaskord 2 + 2 reeglit.