Lapsed

Elektroonilised mänguasjad pärsivad laste kõne arengut 

Silja Paavle, 7. jaanuar 2016 09:29
Foto: PantherMedia / Scanpix
Elektroonilised laste mänguasjad, mis mängivad valgust, sõnu ja laulukesi, on seotud laste vähesema kõne hulga ja kvaliteediga võrreldes raamatute või traditsiooniliste mänguasjadega nagu puust pusled või klotsid, kinnitab värske uuring.

Kontrollitud eksperimendi käigus jälgiti 26 lapsevanema ja lapse paari, kus laste vanus jäi vahemikku 10-16 kuud. Uurijad ei jälginud otseselt vanema ja lapse mänguaega, kuna eksperiment toimus osalejate kodudes, küll aga salvestati mängu käigus tekkivaid helisid, vahendab portaal Med24 ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringut.

Samal teemal

Osalejatele anti kolm komplekti mänguasju: elektroonilised mänguasjad (beebide sülearvuti, rääkiv laut ja beebide mobiiltelefon); traditsioonilised mänguasjad (puust pusle, kujundite sorteerija ja piltidega kummist klotsid); ning viis raamatut farmiloomade, kujundite või värvide teemal.

Elektrooniliste mänguasjadega mängides kasutasid täiskasvanud vähem sõnu, esines vähem vestluses teineteise poole pöördumisi ja vastastikust suhtlust, vähem vanematepoolseid vastuseid ja vähem teemakohaste sõnade kasutamist kui tavaliste mänguasjade või raamatutega mängimisel. Samuti tegid lapsed elektrooniliste mänguasjade kasutamisel vähem häält kui tavaliste lelude või raamatutega mängides.

Leiti ka, et vanemad kasutasid traditsiooniliste mänguasjadega mängimise ajal vähem sõnu kui raamatutega mängimisel. Kõige suuremad ja püsivamad erinevused olidki elektrooniliste mänguasjade ja raamatute vahel ning järgnes erinevus elektrooniliste ja traditsiooniliste mänguasjade vahel.

Uuringu tulemuste põhjal peaks vältima elektrooniliste mänguasjade, sealhulgas ka selliste mänguasjade ostmist, mida propageeritakse harivatena ja mis võivad olla üsna kallid. Uuring kinnitab ka varasemaid tulemusi raamatute ja väikestele lastele lugemise kasulikkuse kohta.

Kui rõhk on tegevustel, mis soodustavad rikkalikku suhtlust vanemate ja väikelaste vahel, võib keele arengut soodustavaks lugeda nii tavaliste mänguasjadega mängimist kui raamatute lugemist.

Elektroonilised mänguasjad, mis teevad häält või tekitavad valgust, on väga tõhusad laste tähelepanu kontrollijad, aktiveerides nende orienteerumisrefleksi. See primitiivne refleks sunnib tähelepanu koondama uudsetele visuaalsetele või auditoorsetele stiimulitele. Paraku vähendavad aga ka lapse ja vanema vahelist sõnalist suhtlemist.

Vestluse ajal vaheldumisi kõnelemise tähtsus ulatub kaugemale ainult lastele keele õpetamisest. See annab baasi kirjaoskusele, õpetab rollimänge, annab vanematele võimaluse hinnata oma lapse arengustaadiumit ning õpetab sotsiaalseid oskusi.